Ako pokračuje príprava projektu Energetického dátového centra?

8. 12. 2021

Prípravné práce projektu Energetického dátového centra známeho tiež ako DataHub, ktorý koordinuje spoločnosť SEPS, sa po krátkej pauze opäť rozbehli. Prvé výstupy by mohli byť predstavené začiatkom roka 2022. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Pretavenie zimného energetického balíka EÚ do národnej legislatívy zásadným spôsobom zmení aj tvár slovenskej energetiky. Tradičný model fungovania tohto odvetvia čaká postupný prerod, ktorý bude symbolizovať rastúci počet aktívnych odberateľov. Trhový reťazec doplnia ďalší noví hráči, ktorí budú poskytovať služby v oblasti agregácie, flexibility a akumulácie. Tieto novinky sa dostanú do primárnej legislatívy v novele zákona o energetike, o ktorej by podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Karola Galeka mohol rokovať parlament už v januári 2022, ako informoval na konferencii eFocus.  

Jedným z nosných prvkov návrhu zákona je úprava dátových tokov spojených s novými účastníkmi na trhu a procesmi. „Tieto nové prvky si vyžadujú nový centrálny dátový a komunikačný model. Mal by byť v správe spoločnosti OKTE, pričom bude prepojený na ostatné distribučné platformy a súvisiace nové pravidlá bilancovania dodávky a fakturácie regulovaných platieb a poplatkov,“ zdôraznil Galek. 

Galek: Centrálne dátové riešenie OKTE odstráni administratívnu záťaž

Pracovný názov navrhovaného riešenia bol v minulosti DataHub. Po novom sa medzi kompetentnými začal používať termín Energetické dátové centrum, ktorého cieľom je primárne zabezpečiť efektívnu výmenu a zdieľanie dát. Nová platforma má eliminovať problém, kedy sú viacerí účastníci na trhu povinní nahlasovať identické alebo rovnaké údaje súčasne viacerým subjektom. V praxi dochádza k duplicite údajov, ktoré by nové riešenie odbúralo a znížilo administratívnu aj nákladovú náročnosť. 

Riešenie pre centrálnu dátovú platformu musí byť podľa Galeka ešte pred jeho spustením pripravené do najmenších detailov. „Ak vstúpi do platnosti zákon, všetko budeme musieť mať tip top. Nebudeme vedieť urobiť krok späť a rozhodnúť sa, že takto to nebudeme robiť,“ skonštatoval štátny tajomník. 

Prípravu Energetického dátového centra od začiatku koordinuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá je stopercentným vlastníkom organizátora krátkodobého trhu, firmy OKTE. O aktuálnom stave projektu hovoril na konferencii aj predseda predstavenstva SEPS Peter Dovhun. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

„Sme v intenzívnej diskusii základnej skupiny na úrovni prenosovej sústavy, spoločnosti OKTE, regionálnych distribučných firiem a konzultanta (EY, pozn. red). Tešíme sa na ďalšie konzultácie a rozšírenie pracovnej skupiny o Združenie dodávateľov energií (ZDE) a ďalších účastníkov trhu,“ informoval Dovhun počas diskusného bloku s doplnením, že správne nastavenie dátového prenosu bude kľúčové pre to, aby spoločnosť SEPS vedela robiť správne rozhodnutia v reálnom čase. 

V rámci členských krajín EÚ existuje dnes viacero prístupov k budovaniu centrálnej dátovej platformy. K detailom slovenského riešenia sa kompetentní zatiaľ nevyjadrujú. „V čase, keď pracovná skupina bude mať prvé kolo (konzultácií) za sebou, tak to budeme veľmi radi zdieľať,“ zareagoval Dovhun. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať