Energofórum

Rok po výmene stráží na ÚRSO

  • DÁTUM A ČAS 6.9.2018
    18:00
  • MIESTO Arcadia Boutique Hotel, Františkánska 3, Bratislava
  • KAPACITA 15 miest

V lete uplynul rok od zmeny vedenia na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. V rámci platformy ENERGOKLUB® sa uskutoční neformálne spoločensko-pracovné stretnutie pre VIP a Premium členov a pozvaných čestných členov, na ktorom budeme okrem iného hodnotiť uplynulé obdobie a zamýšľať sa nad ďalším smerovaním regulácie v energetických odvetviach. Ako hostia sú pozvaní zástupcovia ÚRSO.

Dozviete sa

  • Ako vnímajú hráči na trhu vývoj regulácie v slovenskej energetike?
  • Reaguje regulátor na nové trendy na trhu?
  • Aké sú očakávania a možnosti zmien v budúcnosti?
Krátke zhrnutie z tohto stretnutia nájdete na tomto odkaze

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.