Energofórum

Verejná diskusia: Aktualizácia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu

 • DÁTUM A ČAS 25.4.2023
  9:00
 • MIESTO Sídlo SPP (konferenčná sála Dunaj), Mlynské nivy 44/c, 825 11, Bratislava
 • KAPACITA 100 miest

SR je povinná predložiť Európskej komisii návrh aktualizácie Integrovaného národného a klimatického plánu (INEKP) do 30. júna 2023 a následne samotnú aktualizáciu do 30. júna 2024. Aktuálna verzia INEKP už nezohľadňuje nové iniciatívy predložené alebo schválené na EÚ a národnej úrovni.

Predmetnú agendu zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR v koordinácii s Ministerstvom životného prostredia SR. Rezort hospodárstva vlani vyzval verejnosť, aby sa zapojila do procesu formou zasielania podnetov pre revíziu a doplnenie súčasných politík a opatrení, ktoré sú súčasťou aktuálneho INEKP.

Platforma ENERGOKLUB v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje verejnú diskusiu k aktualizácii INEKP na roky 2021 a 2032. 

Dozviete sa

 • Aký je momentálny stav prípravy aktualizácie slovenského INEKP na roky 2021 – 2030?
 • Ako prebieha koordinácia inštitúcií, účastníkov trhu a zapojenie verejnosti v tomto procese?

PRVÝ DISKUSNÝ PANEL:

 • Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR 
 • Milan Zvara, generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Martin Dudák, zástupca riaditeľa divízie rozvoja podnikania, Slovenský plynárenský priemysel
 • Juraj Sabolgenerálny manažér pre stratégiu U. S. Steel Košice

DRUHÝ DISKUSNÝ PANEL:

 • Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstva hospodárstva SR 
 • Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava
 • Tomáš Šipoš, vedúci úseku regulácie, Západoslovenská distribučná
 • Tomáš Šimovič, vedúci pre strategické projekty, Slovenské elektrárne 
 • Juraj Kubica, poradca a výskumník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

HARMONOGRAM PODUJATIA:

8:30 – 9:00 registrácia účastníkov a ranná káva
9:00 – 9:15 úvodná prezentácia Ministerstva hospodárstva SR
9:15 – 10:35 prvý diskusný panel
10:35 – 11:00 prestávka          
11:00 – 12:30 druhý diskusný panel
12:30 koniec podujatia a občerstvenie

Zmena programu verejnej diskusie je vyhradená. Otázky bude možné klásť priamo v sále alebo prostredníctvom aplikácie SLI.DO.

Účasť na verejnej diskusii je bezplatná. Prihlásiť sa a rezervovať si svoje miesto môžete vyplnením registračného formulára. Počet miest je limitovaný.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

Mohlo by vás zaujímať

Na základe témy sme vybrali niekoľko podobných udalostí