Energofórum

Diskusia o novelizácii cenových vyhlášok

  • DÁTUM A ČAS 15.2.2018
    10:00
  • MIESTO sféra, a.s.,Twin City A
    Karadžičova 2, Bratislava
  • KAPACITA 20 miest

Predmetom debaty bude aktuálna téma novelizácie cenových vyhlášok v elektroenergetike a plynárenstve, ktorej spustenie ÚRSO ohlásil v januári a následne oslovil vybrané subjekty so žiadosťami o zaslanie prípadných návrhov a podnetov, ktoré by mohli byť predmetom diskusie pri príprave týchto noviel.

Dozviete sa

  • Čo očakávať od ohlásenej novely cenových vyhlášok v elektroenergetike a plynárenstve?
  • Aké podnety zamýšľajú zaslať oslovené subjekty?
  • Kde vidia priestor pre posun trhu vpred?
Krátku správu z podujatia nájdete na tomto odkaze.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

Mgr. Lenka Ferenčáková

Lenka Ferenčáková pracuje od decembra 2017 ako manažérka platformy ENERGOKLUB® spoločnosti sféra, a.s. V rokoch 2014 - 2017 zastávala pozíciu šéfredaktorky odborného portálu energia.sk, kde sa zaoberala témami slovenskej, európskej a svetovej energetiky. V rokoch 2010 - 2014 pôsobila ako editorka portálu EurActiv.sk, so zameraním na témy energetiky a životného prostredia. Je absolventkou Karlovej Univerzity v Prahe, absolovala tiež študijný pobyt na viacerých univerzitách v Turecku.

Hodnotenie lektora

ENERGOKLUB  1. 8. 2018
Vaše hodnotenie môže byť prvé. Napíšte nám.