Energofórum

Agregácia flexibility na Slovensku. Od paragrafov k praxi

  • DÁTUM A ČAS 10.3.2022
    15:30
  • MIESTO Bratislava - v súlade so zaslanou pozvánkou
  • KAPACITA 25 miest

Postupný nárast decentralizovaných zdrojov na Slovensku je predpokladom pre širšie využitie nových zdrojov flexibility. Jeho legislatívne mantinely zadefinuje kľúčová novela zákona o energetike z dielne rezortu hospodárstva, ktorej znenie sa finalizuje, a následne aj vykonávacie vyhlášky regulátora ÚRSO.

Dozviete sa

  • Predpoklady pre poskytovanie flexibility agregácie na Slovensku
  • Technické riešenia umožňujúce pretaviť legislatívne požiadavky do praxe
  • Vízia vs. realita. Poskytovania podporných služieb budúcnosti
  • Diskusia
Stretnutie je vyhradené pre členov platformy ENERGOKLUB® a pozvaných hostí.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.