Plán obnovy ako príležitosť (aj) pre slovenskú energetiku

4. 2. 2021

Príprava národného reformného plánu sa posúva do kľúčovej fázy. O tom, aké sú možnosti Slovenska nasmerovať prostriedky aj do energetických projektov, diskutovali členovia platformy ENERGOKLUB® s pozvanými hosťami.

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Platforma ENERGOKLUB® kvôli epidemiologickej situácii otvorila rok 2021 diskusiou v online forme na tému Energetika v slovenskom návrhu Plánu obnovy a odolnosti. Reformný nástroj Európskej komisie vznikol ako reakcia na globálnu krízu vyvolanú pandémiou. Slovensko má jedinečnú možnosť využiť na reštartovanie ekonomiky balík v hodnote vyše 5,8 miliárd eur.

Zástupcovia energetických firiem mali unikátnu možnosť dozvedieť sa, aký je aktuálny stav rokovaní s Európskou komisiou. Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy na Ministerstve financií SR, priblížila účastníkom proces prípravy počas uplynulých mesiacov a informovala o aktualizovaných kritériách pre čerpanie finančných prostriedkov v kapitole Zelená ekonomika, do ktorej musí podľa pravidiel smerovať 37 % z celkovej alokácie.

V súčasnosti prebieha s Európskou komisiou séria technických konzultácií. V marci sa očakáva medzirezortné pripomienkové konanie. Finálna verzia Plánu obnovy musí byť zaslaná Bruselu najneskôr do 30. apríla 2021, kde bude schvaľovaná Európskou komisiou.

Zámery Ministerstva hospodárstva SR na diskusii zhrnul štátny tajomník Karol Galek. Hoci objem investícií v kapitole Zelená ekonomika do obnoviteľných zdrojov energie, modernizácie elektrických sietí a teplárenstva, ktoré sa dostali do minuloročného draftu, nevníma ako dostatočný, Slovensko má podľa neho k dispozícii aj iné možnosti financovania. Ako príklad uviedol Fond spravodlivej transformácie, Modernizačný fond a ďalšie. Rozbehnutá je aj príprava nového programového obdobia eurofondov pre roky 2021 – 2027.

Svoj pohľad na problematiku priblížil tiež ekonomický analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský. Plán obnovy podľa neho nemusí byť nevyhnutne iba pomocou, ale môže sa stať finančným bremenom pre budúce generácie. Skeptický je aj v otázke efektívneho využitia prostriedkov poukazujúc na nedostatočné čerpanie klasických eurofondov.

Mohlo by vás zaujímať