V akom stave je implementácia EDC? Firma OKTE priblížila stav projektu

24. 5. 2023

Meškajúce pravidlá trhu s elektrinou od ÚRSO a prebiehajúca implementácia Energetického dátového centra (EDC) patrili k top témam, o ktorých sa minulý týždeň diskutovalo na konferencii Česko-slovenské energetické fórum. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

V kontexte prebiehajúcich štrukturálnych zmien v sektore energetiky sa tohtoročná "bratislavská" edícia konferencie Česko-slovenské energetické fórum (ČSEF) vo veľkom zaoberala aj projektom EDC, ktorý koordinuje firma OKTE, stopercentná dcéra Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). EDC má zjednodušiť a urýchliť výmenu dátových tokov medzi účastníkmi trhu s elektrinou vrátane úplne nových subjektov, akými sú aktívny odberateľ, agregátor flexibility, prevádzkovateľ zariadenia na uskladnenie elektriny alebo energetické spoločenstvo. Nová elektronická platforma má zároveň umožniť rýchly a efektívny prístup koncových spotrebiteľov k údajom o svojej spotrebe elektriny.

Legislatívne vznik EDC ukotvila vlaňajšia veľká novela energetického a regulačného zákona. Na základe primárnej legislatívy mal byť projekt EDC plne funkčný po prijatí nových pravidiel trhu s elektrinou od ÚRSO, ktoré mali vstúpiť do účinnosti k 1. aprílu 2023. 

Kartami zamiešala vlaňajšia úprava zákona o energetike, ktorá bola iniciovaná Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a prijatá v zrýchlenom režime. Na základe nej získala spoločnosť OKTE dodatočný čas sprevádzkovať plnohodnotnú verziu EDC, najneskôr však k 1. júlu 2024.

Odklad spustenia EDC rozhneval profesijné združenia, podľa ktorých hrozí, že účastníci trhu nebudú môcť naplno využívať všetky funkcionality vyplývajúce z platnej legislatívy. Ako vyplynulo z právnej analýzy, ktorú si nechal vypracovať operátor OKTE, povinnosť obslúžiť nové subjekty nezaniká ani sa neodkladá, ale je podmienená prijatím nových pravidiel trhu. 

Andrej Juris: Pravidlá trhu sú vo finále. Pracovali sme paralelne, nie sekvenčne

Vykonávacia vyhláška ÚRSO však doteraz nie je v platnosti. Podľa úradu právne vákuum nehrozí, nakoľko účastníci trhu sú povinní riadiť sa ustanoveniami platnej legislatívy. Pretrvávajúci stav však podľa niektorých advokátov prináša riziká právnych sporov.

Šéf ÚRSO na konferencii ČSEF aktualizoval priebeh legislatívneho procesu a súčasne upozornil na komplexnosť vykonávacej vyhlášky, na ktorej príprave úrad pracoval od januára 2022, teda ešte pred prijatím primárnej legislatívy. „Keby sme nepracovali paralelne, ale sekvenčne, ani po dvoch rokoch by sme nemali legislatívu,“ povedal Andrej Juris.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

„Vyhláška prešla celým legislatívnym procesom, sme vo finále. Do konca mája by mala byť zverejnená v zbierke zákonov s účinnosťou od 1. 7. 2023,“ ozrejmil. „Medzitým však prišiel do platnosti nový zákon, na ktorý nás upozornili legislatívci, že akékoľvek legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, majú platiť buď k 1. 7. alebo 1. 1. daného roku,“ vysvetlil Andrej Juris, prečo môžu zmeny vojsť do platnosti len v dvoch termínoch.

Šéf OKTE: Minimalistické riešenie EDC spustíme od októbra 2023

Akonáhle však vstúpia do účinnosti nové pravidlá trhu ÚRSO, spoločnosť OKTE má maximálne 90 dní na zapracovanie zmien do svojho prevádzkového poriadku.

Aby si operátor trhu splnil svoju povinnosť, pustil sa do implementácie prvej etapy EDC, ktorú nazval "minimalistická". „Povedali sme si, že to nutné minimum, ktoré musíme v krátkosti spraviť, jednoducho spravíme,“ priznal Miloš Bikár, predseda predstavenstva spoločnosti OKTE. „Nie je to len o OKTE, ale dôležitá je aj synchronizácia s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných spoločností, ktoré v tom zohrávajú svoju rolu. Tým pádom by mal byť ostrý štart minimalistického riešenia k 1. októbru 2023,“ informoval.

Miloš Bikár zároveň uviedol, že zástupcovia OKTE už pri tvorbe zákona o energetike upovedomili MH SR, že v priebehu pol roka nie je možné vybudovať IT projekt ako EDC. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

V rámci záverečného diskusného panelu toto zdôvodnenie nepriamo rozporoval Jaroslav Kubinec zo spoločnosti EIF, do roku 2021 pôsobiaci ako dlhoročný výkonný riaditeľ sekcie obchodu spoločnosti SEPS. Samotný projekt EDC bol podľa neho rozbehnutý ešte v roku 2020, ale pod iným názvom. „V roku 2020 sa to volalo Data Hub. Tvárime sa, že je to tu rok, ale nie je to tak. Treba povedať, že niekto zaspal alebo asi riešil niečo iné,“ vyhlásil Kubinec. 

Čítajte ďalej:

  • Harmonogram postupnej implementácie EDC: Od fázy nula po rozvojový variant
  • Šéf spoločnosti IPESOFT: Sme vo fáze testovania, stihneme pôvodný termín

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať