ÚRSO ukázal, aké zmeny pripravuje v spôsobe stanovenia MRK

10. 11. 2022

Regulačný úrad plánuje v nových pravidlách trhu prenastaviť spôsob stanovovania maximálnej rezervovanej kapacity. Navrhované zmeny, ktoré by mali platiť na jar budúceho roka, predstavil Michal Hudec, šéf odboru organizácie trhu a regulačnej politiky ÚRSO na konferencii, ktorú organizovala asociácia SAPI. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) len koncom septembra tohto roku novelizoval pravidlá trhu s elektrinou a plynom, ktoré zavádzajú do praxe viacero noviniek reagujúcich na aktuálne dianie. Novela sa pozitívne prejaví v oblasti pripájania nových zdrojov na výrobu elektriny aj efektívnejšej integrácii batériových systémov. Súčasne však bol rozbehnutý už aj proces prípravy nového znenia kľúčovej sekundárnej legislatívy pre elektroenergetiku aj plynárenstvo, ktorá má doposiaľ platné pravidlá trhu v súlade so zákonom nahradiť. O chystaných zmenách v regulačnom rámci hovoril Michal Hudec, riaditeľ odboru organizácie trhu a regulačnej politiky ÚRSO na podujatí SAPI Energy Conference 2022. 

Čo prinesú nové pravidlá trhu v oblasti maximálnej rezervovanej kapacity?

Úplne nová vyhláška ÚRSO musí podľa zákona vstúpiť do účinnosti najneskôr 31. marca 2023. Proces prípravy a konzultácií s dotknutými účastníkmi trhu v oblasti elektroenergetiky prebieha už od mája tohto roka, pričom spustenie formálneho legislatívneho procesu sa očakáva čoskoro. Nové pravidlá budú vychádzať hlavne z ustanovení novelizovaných energetických zákonov, ktorým bol do národnej legislatívy transponovaný zimný balíček EÚ (zákony č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a č. 251/2012 Z. z. o energetike).

Zdroj: SFÉRA, a.s.
„Povedz koľko a akej kapacity potrebuješ, nie koľko a aké zariadenia máš“

V nových pravidlách trhu by malo dôjsť aj k úprave definície maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) v mieste pripojenia do distribučnej sústavy. Zástupca ÚRSO informoval, aké budú hlavné princípy tohto prenastavenia. Každý užívateľ sústavy, či odberateľ alebo po novom aj výrobca elektriny, by si mal sám zadefinovať potrebnú kapacitu na mieste pripojenia do sústavy za účelom odberu alebo dodávky elektriny pričom pre jej získanie musí splniť podmienky bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky, ktoré požaduje distribučná firma. Ak ich užívateľ dokáže splniť, bude mať právo nainštalovať si ľubovoľný počet zariadení „za elektromerom”. „Bavíme sa len o obchodných a zmluvných záležitostiach,“ zdôraznil Hudec.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať