Spoločnosť Eustream navrhuje zvýšenie taríf za prepravu plynu

28. 3. 2024

Domáci prepravca konzultuje s účastníkmi trhu zvýšenie tranzitných poplatkov od roku 2025. Najväčší nárast navrhuje na prepravných bodoch Lanžhot, Baumgarten a Výrava. Ak by sa návrh Eustream na zmenu taríf stal realitou, stane sa tak o dva roky skôr než sa predpokladalo. Rozhodujúce slovo ale bude mať regulátor ÚRSO.

Zdroj: EPH

Slovenský prevádzkovateľ plynovodnej siete čelí od začiatku ruskej agresie na Ukrajine významnému poklesu tranzitu zemného plynu. Vlani spoločnosť Eustream prepravila medziročne o necelých 39 % menej. Optimistické nie sú ani vyhliadky kvôli končiacemu dlhodobému tranzitnému kontraktu medzi Gazpromom a Naftogazom. Hoci politické reprezentácie Slovenska, Maďarska a Rakúska sa aktuálne usilujú, aby preprava cez územie Ukrajiny v nejakej forme pokračovala aj po roku 2025, výsledok týchto aktivít je otázny.

Geopolitická realita a pokles dostupnej kapacity z východu sa pretavili do znížených tržieb spoločnosti Eustream, ktorý sa musí prispôsobiť novej trhovej realite. Vďaka investičným projektom, ktoré domáci prepravca realizoval v minulosti, sa môže zamerať na tranzit v smere sever - juh, prípadne v smere zo západu na východ, konkrétne z Česka a Rakúska a ďalej smerom na Ukrajinu. Lobing slovenskej firmy za posledný rok smeruje intenzívne do projektu Solidarity Ring zameraného na zvýšenie dodávok z Azerbajdžanu.

Zvýšenie taríf za prepravu od roku 2025?

V kontexte situácie na trhu preto nie je prekvapením, že Eustream spustil konzultáciu ohľadom metodiky určovania referenčných cien za prístup do tranzitnej siete a prepravu plynu na území SR, ktorej výsledkom by bola úprava prepravných poplatkov. Konzultačný proces sa končí 11. mája 2024. Po vyhodnotení bude mať rozhodujúce slovo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Od 1. januára 2025 navrhuje spoločnosť Eustream zavedenie systému plávajúcich cien na všetkých vstupných a výstupných bodov. V súčasnosti sa z pohľadu regulácie využíva princíp cenového stropu (tzv. price-cap), ktorý je založený na systéme pevnej ceny. Zmenu zdôvodňuje firma súčasnou situáciou na trhu, ktorá je ovplyvnená prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, výsledkom čoho je zásadný pokles objemu prepraveného plynu cez územie SR.

Čítajte ďalej:

  • Hrozí zdraženie tranzitu zemného plynu zo západu na východ?
  • Aké výšky taríf navrhuje Eustream na prepravných bodoch?
  • Čo v praxi znamená zavedenie metodiky poštovej známky?
  • Ako sa nové tarify môže dotknúť snáh regiónu o diverzifikáciu?

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať