Slovnaft pokrýva dve tretiny spotreby palív na Slovensku

6. 7. 2020

Domáci motoristi vlani tankovali v priemere každý tretí liter motorových palív dovezený zo zahraničia. Spotreba benzínu a nafty v SR sa medziročne zvýšila.
Zdroj: Slovnaft, a.s.

Dovoz motorových palív zo zahraničia v roku 2019 saturoval celkovú domácu spotrebu na Slovensku približne z 35 %. Domáci spotrebitelia v priemere nakupovali každý tretí liter pohonných hmôt, ktoré boli dovezené zo zahraničných rafinérií. Vyplýva to z výročných štatistík Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO).

Situácia na Slovensku je zásadným spôsobom ovplyvnená medzinárodným ropným trhom a globálnou ekonomikou. Bratislavská rafinéria Slovnaft vlani spracovala 5,1 miliónov ton ropy, čo je v porovnaní s rokom 2018 pokles o 5,9 %. V dôsledku nižšieho spracovania ropy produkcia motorových palív v roku 2019 medziročne poklesla o 336 tisíc ton na celkových 3,9 miliónov ton. Výroba automobilových benzínov zaznamenala medziročný pokles o takmer 18 % a ustálila sa na úrovni 1,1 milióna ton. Mierne zníženie o 3,4 % eviduje aj štatistika domácej výroby motorovej nafty, ktorá v minulom roku dosiahla 2,8 miliónov ton.

Domáca produkcia ropných výrobkov bola v roku 2019 najnižšia za posledných päť rokov. Približne tri štvrtiny svojej produkcie Slovnaft exportuje do zahraničia. Hlavným odbytiskom sú Česko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Taliansko a Rumunsko.

Celková spotreba na domácom trhu (v tisíckach ton) 

Zdroj: SAPPO

Dopyt na trhu sa tradične sústredil predovšetkým na motorovú naftu a automobilový benzín. Celková spotreba benzínu na Slovensku v roku 2019 medziročne narástla o približne 3,2 % na 574 tisíc ton. Rastúci trend spotreby mala vlani aj nafta, ktorej spotreba sa zvýšila o 1,4 % a presiahla 2 milióny ton. Spotreba skvapalneného ropného plynu (LPG) dlhodobo stagnuje. 

Slovenskí motoristi v roku 2019 platili v priemere s daňami za liter nafty približne 1,229 EUR, čo je medziročný pokles o 0,2 %. Výraznejší pokles o 1,2 % zaznamenal benzín, ktorý sa vlani predával v priemere za 1,325 EUR za liter. Z porovnania Európskej komisie, ktoré zverejnila asociácia SAPPO, vyplýva, že priemerná cena nafty na čerpacích staniciach na Slovensku bola 19. najdrahšia medzi členskými krajinami EÚ. V prípade priemerných maloobchodných cien benzínu patrila Slovensku v porovnaní európskej "dvadsaťosmičky" 18. pozícia.   

V počte čerpacích staníc firiem združených v SAPPO naďalej dominuje Slovnaft s 253 prevádzkami. Druhé miesto medzi prevádzkovateľmi patrí spoločnosti OMV s 94 čerpačkami. V tesnom závese je na treťom mieste firma Shell, ktorá na Slovensku prevádzkuje 83 staníc. 

 

Mohlo by vás zaujímať