Legislatívna lavína. Aké dane chce štát vyrubiť energetickému sektoru?

5. 12. 2022

Odvod z nadmerných príjmov výrobcov elektriny, fosílny odvod alebo zdanenie plynovodov. V programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR je viacero návrhov na zdanenie spoločností podnikajúcich v sektore energetiky. Len k novele zákona o energetike bolo prijatých celkom šesť pozmeňujúcich návrhov.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Poslanci NRSR budú na poslednej schôdzi v tomto kalendárom roku rozhodovať o návrhoch zákonov, ktoré môže zásadným spôsobom zmeniť daňové zaťaženie podnikov pôsobiacich v energetike. Pripravili sme prehľad kľúčových z nich. K najdiskutovanejším patrí vládny návrh na solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, plynu, uhlia a rafinérií so sadzbou 70%, ktorý sa najviac dotkne firiem Slovnaft a Nafta. V zásobníku je tiež návrh na zdanenie plynovodov alebo zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Silnú odozvu dotknutých subjektov si vyslúžil návrh novely zákona o energetike (251/2012 Z. z), ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a následne schválila Vláda SR so zámerom zaviesť odvod z nadmerných príjmov pre vybraných výrobcov elektriny.

Zdanenie sa má týkať výrobcov prevádzkujúcich zariadenia s inštalovaným výkonom nad 0,9 MW. Vzťahovať sa má aj na sprostredkovateľov, ktorý zastupujú výrobcov elektriny na veľkoobchodných trhoch. Výška sadzby odvodu má predstavovať 90% z nadmerného príjmu. Ten sa určí ako kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu, ktorý stanoví nariadenie vlády samostatne pre jednotlivé typy technológie (v rozmedzí od 50 do 250 eur). Prvým odvodovým obdobím mal byť december, pričom odvod z nadmerných príjmov sa má dočasne uplatňovať do konca roka 2024. Návrh vychádza z nariadenia EÚ (2022/1854).

Oslobodené od platenia mimoriadnej dane budú jednak zdroje s inštalovaným výkonom do 0,9 MW, ale aj elektrina vyrobená prečerpávacích vodných elektrárňach a z biometánu. Predmetom odvodu rovnako nemá byť regulačná elektrina a služby výkonovej rovnováhy. 

V hre sú pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu upraviť výslednú podobu zákona

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať