Slovenské elektrárne mali v roku 2019 menšie tržby aj zisk

29.6.2020

Medziročný pokles tržieb o 72,6 milióna eur a najnižší zisk za viac než desať rokov – to sú dva základné údaje o minuloročnom hospodárení najväčšieho výrobcu elektriny u nás a tretieho najväčšieho dodávateľa tepla na Slovensku. Koľko elektriny a tepla vlani spoločnosť vyrobila? Aký veľký majetok má založený a v kvôli čomu sa súdi?

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.

Tržby spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) dosiahli v minulom roku výšku 2,35 mld. eur, čo bolo menej než 2,43 mld. eur v roku 2018. Vyplýva to zo zverejnenej výročnej správy spoločnosti.

Predaj elektriny na zahraničnom trhu tvoril väčšinu výnosov - takmer 1,3 mld. eur. Výnosy z predaja elektriny na domácom trhu dosiahli výšku 830,4 mil. eur, tržby z tarify za prevádzkovanie systému 116,7 mil. eur, podporné služby sumu cez 73 mil. eur a výnosy z predaja tepla takmer 19,4 mil. eur. Zisk z predaja emisných kvót spoločnosťou dosiahol v minulom roku takmer 52,3 mil. eur oproti 10,6 mil. eur rok predtým.

Čistý zisk firmy klesol z viac než 25,3 mil. eur na necelých 18 mil. eur. Je to najnižšia hodnota za poslednú dekádu.

Čistý konsolidovaný zisk SE a jej dcérskych spoločností za rok 2019 stúpol na 23 mil. eur z úrovne 20 mil. eur dosiahnutej v roku 2018. Slovenské elektrárne spolu s dcérami vykázali zisk pred započítaním úrokov, daní z príjmu a odpisov (EBITDA) vo výške 342 mil. eur. Pre porovnanie, v roku 2018 to bolo 293 mil. eur. Medziročnú zmenu EBITDA priaznivo ovplyvňoval najmä vývoj cien elektriny ovplyvnený cenami vstupných komodít, ako aj snaha firmy o optimalizáciu a efektívnosť nákladov.

Celkové investície v roku 2019 predstavovali 420 mil. eur (bez kapitalizovaných úrokov). Pre porovnanie - v roku 2018 to bolo 431 mil. eur. Prevažná časť investícií smerovala do stavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach. SE chceli tretí blok uviesť do prevádzky ešte v tomto roku, avšak kvôli spomaleniu prác a rozsiahlej kontrole kvality použitých hutných materiálov ÚJD v polovici júna predĺžilo lehotu pre rozhodnutie v konaní na vydanie povolení pre uvádzanie bloku do prevádzky o ďalší polrok.

Čistá zadlženosť skupiny Slovenské elektrárne vzrástla vlani o 371 mil. eur. V apríli 2020 mala spoločnosť založený dlhodobý hmotný majetok v hodnote takmer 9,1 mld. eur, čo bolo o viac než miliardu vyššia hodnota ako v roku 2018. V prospech bánk a úverových veriteľov tiež boli založené zásoby v hodnote 22,1 mil. eur.

Menšinovým akcionárom SE s podielom 34 % je štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva. Majoritu má Slovak Power Holding, v ktorej spoločne vystupujú Energetický a průmyslový holding (EPH) a Enel.

Výroba elektriny

V minulom roku výroba jadrových elektrární SE medziročne vzrástla na 15 369 GWh, ale plánovanú úroveň nedosiahla. Bolo to predovšetkým z dôvodu predĺženia plánovaných odstávok, ako aj dodatočnými odstaveniami druhého bloku v Mochovciach na opravu parogenerátorov. Dodávka elektriny do siete sa zvýšila o 462 GWh a dosiahla 14,2 TWh. Atómové elektrárne Bohunice (EBO) dodali za rok 2019 do siete elektrinu v objeme 7,31 TWh. Mochovce (EMO) dodali 6,946 TWh, pričom rozostavaný 3. a 4. blok EMO spotrebovali takmer 50 GWh elektriny.

Jadrové bloky poskytovali aj podporné služby, a to sekundárnu reguláciu predovšetkým pomocou elektrokotla EBO, ako aj zápornú terciárnu reguláciu výkonu a sekundárnu reguláciu napätia.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK