Slovenské elektrárne chcú umiestniť batériu aj do prečerpávačky Dobšiná

8. 8. 2023

Kombinácia existujúcej prečerpávacej vodnej elektrárne a nového batériového systému má umožniť Slovenským elektrárňam vyťažiť maximum z poskytovania podporných služieb typu sekundárnej regulácie. Poznáme podrobnosti projektu. 

Zdroj: Freepik

Len nedávno sme informovali, že najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne, plánuje modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Súčasťou tohto projektu je inštalácia 70 MW batériového úložiska s kapacitou 105 MWh. Realizáciou tejto invetsície sa rozšíria možnosti poskytovania flexibility pre elektrizačnú sústavy a čiastočne sa nahradí výpadok regulačnej kapacity po definitívnom odstavení uhoľných elektrární v Novákoch a Vojanoch. O projekte "Integrátor SE" sa viac dočítate tu.

Inštaláciu batériového systému plánujú Slovenské elektrárne aj na ďalšej svoje prečerpávacej vodnej elektrárni Dobšiná. Zámerom tejto investície je pokryť chýbajúci regulačný rozsah dvojice existujúcich generátorov. Prečerpávačka Dobšiná je prevádzke od roku 1953. Po rekonštrukcii v roku 2003 sa jej inštalovaný výkon zvýšil na 2x12 MW. Priemerná ročná výroba elektriny prvého prečerpávacieho zdroja na území SR sa pohybuje na úrovni 62 GWh.

Elektrárne Dobšiná prevádza vodu z povodia Hnilca do povodia rieky Slaná. Prečerpávacie zariadenie disponuje trojstrojovým horizontálnym usporiadaním – na jednej osi má v strede motorgenerátor a na jednej strane je Francisova turbína a na druhej vysokotlaké čerpadlo.  

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať