Robustnejšie Mochovce. Výkon elektrárne sa zvýši na 1000 MW

17. 8. 2020

Slovenské elektrárne sa dnes pustili do záverečnej fázy projektu zvýšenia účinnosti blokov 1 a 2 v Mochovciach. Po jeho dokončení by mal stúpnuť inštalovaný výkon jadrovej elektrárne o sedem percent na 1000 MW. 

Zdroj: Slovenské elektrárne

V súčasnosti dva bloky atómovej elektrárne Mochovce pokrývajú viac ako štvrtinu spotreby elektriny na Slovensku. Už onedlho by to mohlo byť viac vďaka rozsiahlemu modernizačnému projektu. V rámci neho plánuje spoločnosť Slovenské elektrárne využiť výkonové rezervy tlakovodných reaktorov sovietskeho dizajnu VVER-440, ktoré vyrábajú elektrinu od roku 1998, resp. 1999. Inštalovaný výkon každého bloku vzrastie zo súčasných 471 MW na 500 MW. Dohromady tak inštalovaný výkon stúpne z 942 MW na 1000 MW. 

Harmonogram projektu a parametre

V sobotu (15. augusta) došlo k odstaveniu turbogenerátora druhého bloku TG22. Po jeho vychladnutí sa začalo v pondelok (17. augusta) s demontážou vysokotlakových a nízkotlakových dielov turbíny. Ako prvý začne podľa harmonogramu dodávať viac elektriny do siete druhý blok - stať by sa tak malo už v novembri 2020. Na jar 2021 by podľa plánu mali Slovenské elektárne dokončiť projekt aj na prvom mochoveckom bloku. 

Obe turbíny druhého bloku čaká výmena kompletného vysokotlakového dielu a prietočných častí nízkotlakových dielov za modifikované a účinnejšie. Zmení sa tiež ich olejová regulácia a ovládanie, nakoľko dôjde aj k výmene elektronického regulátora turbín.

S tým súvisia ďalšie činnosti: generálna oprava ventilov, armatúr, klapiek okolo turbín, výmena odlučovačov vlhkosti pred turbínami a dýz na napájacej vode, výmena prúdových a napäťových meničov 15,75 kV za generátormi. Vo výmene sa bude pokračovať aj transformátormi 400 kV a ďalšími prácami v elektročasti a časti systému kontroly riadenia.

V súčasnosti dva bloky v Mochovciach ročne dodajú do energetickej siete 7 miliónov MWh elektriny. Po úspešnom dokončení projektu zvýšenia účinnosti by sa malo na oboch blokoch ročne vyrobiť 450 GWh elektriny navyše bez dodatočných nákladov na jadrové palivo a personál. Projekt by mal naopak priniesť zníženie nákladov na údržbu blokov. 

Pre Slovenské elektrárne nie je projekt zameraný na vyššiu účinnosť novinkou. K zvýšeniu inštalovaného výkonu došlo aj v roku 2010 v elektrárni V2 v Jaslovských Bohuniciach. V Mochovciach sa v roku 2008 zvýšil výkon blokov zo 440 MW na súčasnú úroveň. 

Výkonové rezervy nemusia byť vyčerpané

Zvýšenie inštalovaného výkonu na úroveň 1000 MW by nemuselo byť konečné. „Výkon turbíny pri teplote chladiacej vody 21,5 ºC bude 250,72 MWe, no súčasná technológia umožňuje aj ďalšie zvyšovanie účinnosti bloku. Po zmodernizovaní obidvoch turbín vykonáme garančné merania, ktoré nám ukážu potenciálne rezervy možného zvýšenia výkonu zariadení sekundárneho okruhu – konkrétne separátorov, vysokotlakových a nízkotlakových ohrievačov. Životnosť turbín po ich modernizácii bude 40 rokov,“ uviedol Martin Mráz zo Slovenských elektrární, riaditeľ závodu Mochovce.

Mohlo by vás zaujímať