Programové vyhlásenie: Aké sú plány Ficovej vlády v energetike?

13. 11. 2023

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a jadrovej energetiky, posilnenie úlohy štátu v strategických energetických podnikoch alebo zefektívnenie činnosti regulačného úradu ÚRSO. Pozreli sme sa detailnejšie na to, aké priority si stanovil nový vládny kabinet vo svojom programovom vyhlásení v oblasti energetiky. 

Zdroj: Freepik

Kabinet  premiéra Roberta Fica na rokovaní v pondelok (13. novembra 2023) schválil programové vyhlásenie vlády pre nadchádzajúce funkčné obdobie (PVV). V takmer 90 stranovom dokumente má svoje miesto aj energetická politika, v rámci ktorej si kabinet stanovil krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority. O napĺňanie tejto vízie sa bude usilovať primárne Ministerstvo hospodárstva (MH SR) pod vedením ministerky Denisy Sakovej. PVV však rieši aj viacero ďalších energetických bodov, ktoré spadajú pod envirorezort.  

PVV musia následne schváliť poslanci na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR. 

Budúcnosť rozvoja energetickej politiky vidí nový vládny kabinet v podpore súčasného energetického mixu, ktorý je založený na jadrovej energetike a OZE. Nezastupiteľnú úlohu prechodného paliva, ktoré má umožniť prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu, priznáva kabinet zemného plynu. V tomto kontexte sa bude SR zasadzovať za diverzifikáciu prepravných trás a zdrojov, ako aj výstavbu LNG terminálov. V oblasti energetiky sa chce vláda rámcovo sústrediť aj na posilnenie exportných a importných možností SR výstavbou nových cezhraničných prepojení v elektroenergetike, špecificky na Ukrajinu.

Posilnenie štátu v energopodnikoch, energetická efektívnosť a reforma ÚRSO

Vláda plánuje posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry. Tento záväzok mala vo svojom programe strana Hlas-SD. K prioritám má patriť aj zvyšovanie energetickej efektívnosti a energetických úspor. 

V kapitole venovanej Pláne obnovy a odolnosti je uvedený záväzok prijať Stratégiu spravovania a manažmentu štátnych budov. Na základe tohto dokumentu by mala byť zriadená nová agentúra pre správu štátnych budov, ktorá má zabezpečiť efektívnu správu budov v majetku štátu, optimalizáciu ich využitia, obsadenosti, obnovy a prípadne novej výstavby, a to využitím energetického manažmentu, centrálneho obstarávania energií a iných služieb či  ďalších odborných postupov, uvádza sa v prorgamovom vyhlásení. 

Nový kabinet súčasne avizuje reformu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Nevyhnutným krokom je zefektívnenie činnosti národného energetického regulátora,“ konštatuje sa v PVV. Vláda sa za týmto účelom zaväzuje vytvoriť personálne, materiálne, organizačné a legislatívno-právne predpoklady pre revitalizáciu činnosti ÚRSO. „Riadny výkon regulačných činností musí mať prednosť pred sanovaním dopadov,“ uvádza sa v dokumente. Víziou je vytvorenie efektívneho kontrolného mechanizmu, ktorý sa vytvorí vďaka súčinnosti medzi nástrojmi energetickej cenovej regulácie a energetickej inšpekcie.

Kabinet chce urýchliť transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Prihlásil sa aj k plneniu Národnej vodíkovej stratégie a súvisiacich opatrení z Akčného plánu do roku 2026.

Vláda si v oblasti energetiky stanovila krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať