Vláda schválila oklieštený akčný plán k vodíkovej stratégii

12. 6. 2023

Nový akčný plán pre vodík do roku 2026 obsahuje 10 opatrení za takmer 60 mil. eur. Opatrenia sú naformulované všeobecne a vplyv na sektor energetiky nie je úplne jasný. Financovanie sa má zabezpečiť predovšetkým z Plánu obnovy a eurofondov. V realizácii sú už prvé opatrenia vrátane výzvy na podporu vodíkových technológií za 12,2 milióna eur.

Zdroj: Freepik

Vláda v pondelok (12. jún 2023) s pripomienkami odobrila návrh Akčného plánu opatrení úspešnej realizácie Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Jeho cieľom je podľa Ministerstva hospodárstva SR zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom využívania vodíka a vodíkových technológií. Návrh obsahuje opatrenia za 59,6 mil. eur s identifikovanými potenciálne dostupnými zdrojmi financovania. Po vyhodnotení jeho plnenia bude vypracovaný následný akčný plán na roky 2027 až 2030.

Financovanie realizácie jednotlivých opatrení akčného plánu má byť zabezpečené v rámci budúcich dopytovo orientovaných výziev a finančných prostriedkov EÚ z Programu Slovensko, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti vrátane nového komponentu REPowerEU a z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Realizáciou jednotlivých opatrení akčného plánu bude možné vytvoriť podmienky pre vybudovanie udržateľného hodnotového reťazca vodíka, t. j. vybudovať ekosystém výroby vodíka, prepravy, distribúcie, skladovania ako aj jeho využitia. Spolu s ním budú vytvorené podmienky pre oblasti výskumu a vývoja, medzinárodnej spolupráce a marketingu, uvádza sa v predkladacej správe.

Ministerstvo tiež uviedlo, že prijatie akčného plánu predstavuje plnenie jedného z opatrení Plánu obnovy a odolnosti, komponent 19 REPowerEU, ktorý vláda odobrila koncom apríla.

Už prebiehajúce aktivity

V súčasnosti už podľa návrhu akčného plánu prebieha realizácia troch opatrení. Pripravuje sa ďalší strategický dokument - Cestovná mapa vodíkovej dekarbonizácie Slovenska (opatrenie 1), ktorá by mala byť hotová do konca tohto roka. Náklady na jej prípravu ministerstvo hospodárstva odhadlo na 250 tisíc eur. V rámci stanovenia priorít a trajektórie rozvoja vodíkového ekosystému sa pripravia scenáre bilancií výroby, spotreby, dovozu a vývozu vodíka.

Podľa uvedeného harmonogramu sa už tiež tvorí a upravuje legislatíva, regulačné prostredie, technické a bezpečnostné štandardy (opatrenie 3). Súvisiace náklady vo výške takmer 408 tisíc eur si majú podeliť ministerstvo a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

Obe tieto opatrenia majú byť financované z nového komponentu 19 Plánu obnovy.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať