Predĺženie podpory doplatkom. Aký je názor účastníkov trhu?

29.3.2021

O znížení ročných nákladov v systéme podpory zelenej elektriny rozhodne, koľko výrobcov dobrovoľne pristúpi na navrhované podmienky prolongácie podpory. Prvým krokom v tomto procese je prijatie kvalitného zákona. Rezort hospodárstva momentálne posudzuje úpravy, ktoré navrhujú zástupcovia energetického trhu.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) koncom februára predstavilo návrh novely zákona o podpore OZE. Dotovaným výrobcom zelenej elektriny má umožniť dobrovoľne požiadať o predĺženie podpory doplatkom o ďalších päť rokov. Očakávaným výsledkom bude zníženie výšky doplatku, a teda ročných nákladov na tarifu za prevádzkovanie systému, ktoré sa odrážajú v cenách elektriny pre odberateľov. Úsporu na ročnej báze bude determinovať práve faktor dobrovoľnej participácie prevádzkovateľov. Téme sme sa podrobnejšie venovali tu. 

O samotnom znížení garantovaných výkupných cien bude rozhodovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Od regulačného úradu sa očakáva aj zadefinovanie následnej etapy, a síce možnosti repoweringu technologických zariadení, ktorý by umožňoval výrobcom uskutočniť modernizáciu za vopred stanovených podmienok. Pri realizácii repoweringu sa už počíta aj s investičnou podporou – v nedávno zverejnenom návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR je na tento účel vyčlenených 60 miliónov eur pre roky 2022 až 2026.

Rezort hospodárstva sa do konca marca musí vysporiadať s námetmi odbornej verejnosti. V rámci ukončeného medzirezortného pripomienkového konania (MPK) pre legislatívny návrh prolongácie podpory bolo vznesených 68 pripomienok, z toho 55 bolo zásadných.

So spätnou účinnosťou cenového rozhodnutia má problém OKTE aj ÚRSO

Z predloženého návrhu novely zákona 309/2009 o podpore OZE a VÚ KVET vyplýva spätná účinnosť cenového rozhodnutia pre výrobcov so zníženou výkupnou cenou k 1. júlu 2021 alebo k 1. januáru 2022. Spoločnosť OKTE to vníma ako neštandardné riešenie s negatívnymi finančnými, účtovnými a daňovými dopadmi ako na samotného zúčtovateľa podpory, tak aj na výrobcu elektriny, ktorému by s priznaním spätného predĺženia dĺžky podpory s nižšou pevnou cenou vznikla povinnosť vrátiť spoločnosti OKTE časť vyplateného doplatku.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK