Návrh na predĺženie podpory pre výrobcov zelenej energie je na svete

22.2.2021

Po mesiacoch príprav stojí zámer predĺženia podpory pre výrobcov elektriny z OZE pred bránami legislatívneho procesu. Majitelia zdrojov budú môcť dobrovoľne požiadať o predĺženie podpory pri zachovaní rovnakého objemu financií. Rezort hospodárstva si od návrhu sľubuje pozitívny vplyv na koncovú cenu elektriny. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Predstavitelia Ministerstva hospodárstva (MH SR) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vlani predstavili zámer reformovať systém podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET). Od predĺženia podpory pre existujúce elektrárne si sľubujú stabilizáciu tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Do TPS sa premietajú náklady za zelenú energiu, ktoré zaťažujú účty odberateľov. 

Natiahnutie podpory v čase je podmienené zachovaním súčasného objemu financií, na ktoré majú vlastníci zdrojov nárok. Pre výrobcov bola nastavená garancia pevných výkupných cien na obdobie 15 rokov, ktorá sa väčšine dotovaných elektrární končí v rozmedzí 2025 - 2028. Samotné zníženie garantovanej výkupnej ceny elektriny už bude v kompetencii ÚRSO.

Impulz pre reformné snahy zvýraznil aj špecifický rok 2020, kedy v dôsledku pandémie došlo k spomaleniu ekonomiky, čím sa nečakane znížila spotreba elektriny na Slovensku a poklesla cena elektriny na burze. Pri takýchto fundamentoch hrozí riziko zvyšovania TPS.

Príde v druhom slede aj repowering?

V súvislosti s predĺžením podpory sa spomínal aj koncept repoweringu. Ten by umožňoval vlastníkovi elektrárne, ktorá si vyžaduje prestavbu alebo rekonštrukciu technológie, pokračovať ďalej v prevádzke. Potenciál životnosti mnohých dotovaných zdrojov totiž presahuje 15 rokov. Úsilie kompetentných smeruje k tomu, aby štedro dotované elektrárne neukončili prevádzku, čo by mohlo značne skomplikovať plnenie európskych cieľov pre podiel zelenej energie na koncovej spotrebe energií, ktoré sa Slovensko zaviazalo dosiahnuť. Žiaden konkrétny návrh repoweringu však doteraz nebol predstavený. 

Koncept predĺženia podpory pre výrobcov elektriny z OZE prináša celú reťaz zásahov do primárnej aj sekundárnej legislatívy. Kľúčovým je novela zákona 309/2009 o podpore OZE a VÚ KVET, ktorá by sa v marci mala dostať do medzirezortného pripomienkového konania.

Na ako dlho a za akých podmienok bude možné predĺžiť podporu

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK