Podniky môžu využiť 50 miliónov eur na zníženie spotreby energie aj na zelené zdroje

3.1.2019

Malé, stredné i veľké podniky môžu požiadať o príspevok z eurofondov na zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukciu energetických zariadení či rozvodov energie alebo na podporu využívania obnoviteľných zdrojov či kogenerácie.

Zdroj: Freepik

V decembri 2018 vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) novú výzvu, vďaka ktorej môžu slovenské podniky získať príspevok z eurofondov na realizáciu opatrení, ktoré boli identifikované v energetických auditoch. K dispozícii majú celkovú sumu až 50 miliónov eur.

V prípade malých a stredných podnikov môže dotácia dosiahnuť 50 % z oprávnených výdavkov, pre veľké podniky je stanovený limit do 45 %. Výška podpory na jeden projekt sa pohybuje od 200 tisíc do 2 miliónov eur.

Prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia sú určené na rôzne aktivity zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukciu existujúcich energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia alebo výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie. Okrem zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií sa môžu podporiť aj rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody ako aj systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Oprávnené sú len projekty týkajúce sa budov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako stavby s kódom príslušným pre priemyselné alebo administratívne budovy. Využívané musia byť prioritne na vlastnú podnikateľskú činnosť v oprávnených odvetviach podpory z oblasti priemyselnej výroby. Maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov a musia zodpovedať stanoveným podmienkam schém štátnej pomoci v oblasti energetickej efektívnosti, na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla.

Realizovať sa musia v iných regiónoch ako je Bratislavský samosprávny kraj, avšak sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji.

Detaily a bližšie podmienky tejto výzvy je možné nájsť na tomto odkaze.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK