Eurofondová výzva na fotovoltické systémy budí záujem podnikateľov

18. 1. 2023

Podniky môžu žiadať o finančnú podporu na inštaláciu fotovoltických systémov aj v kombinácii s batériovými úložiskami. Výzva, ktorú obsluhuje štátna agentúra SIEA, patrí k tým administratívne jednoduchším, ale súčasne skrýva niekoľko špecifických požiadaviek, na ktoré by záujemcovia nemali zabudnúť.

Zdroj: Freepik

Dopyt podnikateľov po fotovoltických systémov sa od minulého roku výrazne zvýšil aj na Slovensku. Motiváciou pre firmy sú nárast cien elektriny na veľkoobchodnej burze, ale aj vysoká miera neistoty z ďalšieho vývoja. Možnosť samovýroby elektriny láka podniky kvôli finančnej úspore a dosiahnutiu čiastočnej energetickej sebestačnosti. Nárast záujmu o solárne zariadenia v čase krízy však naráža na limity, akými sú nedostatočné kapacity v segmente inštalačných firiem, dostupnosť niektorých komponentov a vstupná investícia.

Za týchto okolností podnikatelia hľadajú možnosti dotácií. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vlani vyhlásila výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom zameranú na výstavbu fotovoltických zariadení. 

Výzva vznikla presunom nevyužitých prostriedkov v rámci OP Kvalita životného prostredia. Príspevok môžu získať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti. Žiadosti je možné podávať priebežne, pričom výzva je otvorená až do vyčerpania alokácie. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Nová výzva aj pre verejný sektor už čoskoro

Nasledovať by mala už onedlho podobná výzva určená špeciálne pre verejný sektor, ktorej plánovaná výška alokácie predstavuje 5 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi budú v tomto prípade obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl alebo ústredná správa. „Pripravenosť žiadateľov a kapacitné možnosti inštalačných firiem sme konzultovali so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu (SAPI). V prípade vyššieho záujmu bude možné sumy vyčlenené na obe výzvy navýšiť o ďalšie prostriedky, ktoré sa uvoľnia,” informoval o zámeroch Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ agentúry SIEA.

Financie pre podporené projekty sa musia v oboch výzvach využiť do konca roku 2023.

Výzva SIEA pre podniky skrýva niekoľko špecifických požiadaviek, na ktoré by žiadatelia nemali zabudnúť. Pozreli sme sa bližšie na podmienky, ktoré musia záujemcovia splniť.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať