Podnikatelia môžu žiadať o dotácie na nabíjačky pre elektromobily z Plánu obnovy

28. 8. 2023

Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu na podporu výstavby verejných nabíjacích staníc pre elektromobily v objeme 6 miliónov eur. Po jarnej výzve určenej pre samosprávy môžu tentokrát získať dotácie podnikatelia. Aké sú podmienky?

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ministerstvo hospodárstva (MH)SR dnes vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na podporu výstavby verejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Oprávnenými žiadateľmi sú podnikatelia, fyzické a právnické osoby. „Spustením výzvy pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily pre firemný sektor napĺňame ďalší zo záväzkov prijatých v Akčnom pláne pre podporu elektromobility, ktorý bol prijatý touto vládou 12. júna 2023. Je to ďalší nástroj, ktorého ambíciou je zatraktívniť bezemisnú dopravu na Slovensku,“ uviedol na tlačovom brífingu štátny tajomník Peter Švec.

Na jar bola vyhlásená dotačná výzva na výstavbu nabíjačiek z Plánu obnovy pre samosprávy.

Na budovanie verejných nabíjačiek pre podnikateľov je v rámci novovyhlásenej výzvy vyčlenených celkom 6 084 500 EUR bez DPH. Intenzita pomoci pre oprávnených žiadateľov je stanovená na maximálne 50 % oprávnených výdavkov projektu, najviac však do výšky 50 % z určených maximálnych jednotkových cien na 1 nabíjací bod:

  • Firmy môžu získať na jeden nabíjací bod s technológiou (AC) nabíjania striedavým prúdom (≥ 11 kW) dotáciu v maximálnej hodnote 1 500 eur z 3 000 EUR bez DPH

  • Pokiaľ ide o jeden DC rýchlonabíjací bod pomocou jednosmerného prúdu (≥ 50 kW), príspevok môže dosiahnuť najviac 14 500 EUR bez DPH z 29 000 EUR bez DPH

Oprávneným územím je celá SR vrátane Bratislavy. Cieľom je podľa MH SR vybudovanie 800 verejne prístupných nabíjacích bodov s technológiou AC a 360 DC rýchlonabíjačiek.

Čítajte ďalej:

  • Prečo je výzva určená pre nabíjačky s viacerými AC alebo jedným DC konektorom.
  • Ako bude nastavený spôsob financovania a čo v prípade neoprávnených výdavkov
  • SEVA: Rozpočet výzvy je limitovaný, žiadosť treba pripraviť a podať čím skôr
  • Pozrite si časový harmonogram a termíny posudzovania žiadostí o príspevok

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať