Jalový výkon rieši aj ÚRSO. Pripravuje novú vyhlášku

20. 7. 2023

Vyhláška regulačného úradu má určiť, aký minimálny objem kompenzačných prostriedkov na elimináciu jalového výkonu, ako aj objem nefrekvenčných podporných služieb, si majú do roku 2025 zabezpečiť prevádzkovatelia sústav.

Zdroj: Freepik

Bujnejúcim problémom jalového výkonu v elektrizačnej sústave sa zaoberá aj ÚRSO. Regulačný úrad pripravuje vyhlášku, ktorá stanoví objem kompenzačných prostriedkov a nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav, ktoré musia splniť do roku 2025. Povinnosť vydať novú vyhlášku vyplýva ÚRSO zo zákona o energetike.

Pretoky jalovej elektriny z distribučnej do prenosovej sústavy zvyšujú napätie v elektrizačnej sústave. Na elimináciu tohto rastúceho javu využíva spoločnosť SEPS a prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav hlavne kompenzačné tlmivky, ale aj iné nástroje.  

Znenie vyhlášky sa má prehodnocovať v priebehu roka 2024. Zamiešať kartami by mohla pripravovaná spoločná analýza spoločnosti SEPS s trojicou prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, ktorá by sa mala sfinalizovať do konca tohto roka. Viac v tomto texte

Sekundárna legislatíva zároveň stanoví referenčné hodnoty pretoku jaloviny a zadefinuje požiadavky na prevádzkovateľov sústav na celé regulačné obdobie, vrátane spôsobu a termínov, akým sa budú dáta o tokoch jalovej elektriny odovzdávať a vyhodnocovať. Vyhláška by mala prispieť aj k zvýšeniu transparentnosti rozvojových aktivít distribučiek.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať