Jalový výkon v elektrizačnej sústave. Čoraz väčší, ale riešiteľný problém

9. 6. 2021

Pretoky jalovej elektriny spôsobujú zvyšovanie napätia v elektrizačnej sústave. Na kompenzáciu tohto rastúceho javu využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy viacero nástrojov. K najefektívnejším prostriedkom patria kompenzačné tlmivky. 

Zdroj: Freepik

Elektrizačná sústava prechádza v ostatných rokoch mnohými zásadnými zmenami. V dôsledku technologického vývoja sa zvyšuje množstvo distribuovanej elektriny, mení sa charakter elektrických spotrebičov a pribúdajú káblové vedenia. Všetkým zmenám sa musí prispôsobovať aj prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Problémom, na ktorý je potrebné reagovať stále častejšie, sú pretoky jalovej elektriny z distribučných sústav do nadradenej prenosovej sústavy.

Prebytok jalového výkonu spôsobuje zvyšovanie napätia v elektrizačnej sústave. V obdobiach nízkeho zaťaženia jednotlivých vedení rastie napätie v prenosovej sústave do takých hodnôt, ktoré presahujú povolený limit. „Pri prekročení tejto hranice sa zvyšuje riziko poruchy zariadení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a dochádza k znižovaniu ich plánovanej životnosti,“ vysvetlila pre portál energoklub.sk Adriana Komorníková zo spoločnosti SEPS.

Ako vznikajú prietoky jalovej elektriny?

Hlavným zdrojom jalového výkonu je kapacita vedenia všetkých napäťových sústav. Pretoky jalovej elektriny vznikajú pri nerovnováhe bilancie kapacitného a induktívneho výkonu v distribučnej sústave. „Kapacitný výkon je vlastne nabíjací výkon 110 kV a hlavne 22 kV vedení, čo predstavuje až 35 % nabíjacieho výkonu celej elektrizačnej sústavy. Induktívny výkon predstavujú jalové straty týchto vedení, jalové straty na transformátoroch a induktívna záťaž odberateľov distribučnej sústavy,“ doplnila ďalej Adriana Komorníková.

Všetky vedenia sú v podstate kondenzátory, ktoré sa trvale nabíjajú jalovým výkonom. „Následne sa to prejaví pretokom do prenosovej sústavy,“ ozrejmil ďalej Miroslav Gejdoš, hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD). „Objektívne ide o rastúci jav. Spôsobuje ho rozvoj elektrizačnej sústavy, ale aj prekladanie vzdušných vedení do podzemných káblov, ktoré majú rádovo vyššiu kapacitu,“ zdôraznil. V poslednej dekáde možno sledovať tiež nový fenomén, za ktorým stojí správanie odberateľov. „Je to veľký posun charakteru elektrospotrebičov do kapacitnej oblasti. Je za tým revolučná zmena vo využívaní elektronických prvkov, riadených zdrojov a ďalších zariadení. Ich spätné vplyvy sa prakticky vždy eliminujú kondenzátormi, čo vo výsledku prispieva k rastu kapacitného jalového výkonu.“

Hlavným nástrojom sú kompenzačné tlmivky

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať