IFP: V roku 2024 stúpnu regulované ceny energií pre domácnosti o 10 %

29. 6. 2023

Ak chce štát v budúcom roku udržať regulované ceny za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti na prijateľnej úrovni, musí nájsť v rozpočte 1 miliardu eur, odhaduje v novej makroekonomickej prognóze Inštitút finančnej politiky.

Zdroj: EEX

Hoci veľkoobchodné ceny elektriny a zemného plynu v ostatných mesiacoch klesajú, forwardové ceny s dodávkou v nasledujúcich rokoch sú stále približne dvojnásobné v porovnaní s predkrízovým obdobím. Na pokles burzových cien komodít už stihla zareagovať úradnícka vláda ktorá upravila pravidlá kompenzácií pre odberateľov. Prijatím dvoch nariadení došlo k okresaniu kompenzácii pre dodávateľov. Maximálne ceny, na základe ktorých sú im v tomto roku vyplácané platby, sa budú odvíjať od spotových cien.

Inštitút finančnej politiky (IFP) v novej prognóze odhaduje, že regulované ceny energií v budúcom roku stúpnu o 10 %. Pokiaľ ide o elektrinu pre domácnosti, komodita za cenu, ktorá je určená v memorande so Slovenskými elektrárňami, je dohodnutá do roku 2027 s postupným zvyšovaním od roku 2025. Ak sa memorandum medzi štátom a výrobcom elektriny pretaví do reality, v roku 2024 domácnosti nárast komoditnej zložky nečaká.

Budúcoročný nárast v elektrine, ktorý očakáva IFP, je spôsobený ostatnými zložkami koncovej ceny, ktoré tento rok financuje štát. Maximálna výška regulovaných taríf sa totiž na základe vládneho rozhodnutia vrátila od 1. mája 2023 na úroveň vlaňajška, pričom rozdiel je dotknutým subjektom kompenzovaný na mesačnej báze. Inštitút hospodárskych analýz pri Ministerstve hospodárstva SR vyčíslil výdavky na dotáciu pre subjekty vo výške takmer 395 mil. eur. Výsledná suma však bude závisieť od reálnej spotreby elektriny do konca roka.  

Problémom z pohľadu domácnosti sa javí najmä dodávka plynu v roku 2024. Dodávatelia už totiž nakupujú komoditu pre regulované segmenty zákazníkov, ktorých majú vo svojom portfóliu. Podľa platnej vyhlášky ÚRSO je indexačné obdobie stanovené od októbra 2022 do septembra 2023, pričom z priemeru ceny sa vyráta cena pre koncových zákazníkov.

Vývoj veľkoobchodných cenových indexov (EUR/MWh) plynu Trading Hub Europe EEX

Zdroj: ÚRSO

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať