Energy Manifest: Čo brzdí rozvoj batériových úložísk na Slovensku?

15. 11. 2022

Slovenskí experti diskutovali o inovatívnych riešeniach v oblasti batériových systémov, legislatívnom a regulačnom rámci aj technických možnostiach batérií pri poskytovaní podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
Zdroj: SBaA

Významnou súčasťou mozaiky dekarbonizácie európskej energetiky sú takisto batériové úložiská. O aktuálnych výzvach a nových trendoch v oblasti akumulácie energie minulý týždeň diskutovali odborníci na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová aliancia (SBaA) a Národná vodíková asociácia Slovenska. „V roku 2021 bolo inštalovaných v Európe približne 8000 MWh v batériách. Na Slovensku máme možno 3 až 5 MWh inštalácií, nevieme to presne vyrátať, najmä čo sa týka domácností. V priemysle je to však skutočne zanedbateľné číslo," uviedol Marián Smik, predseda SBaA. 

Zdroj: SBaA

V kontexte rozvoja batériových systémov sa na Slovensku udiali zásadné zmeny. Prijatím primárnej legislatívy, ktorou sa transponoval zimný balík EÚ, došlo k definovaniu zariadenia na uskladňovanie energie. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris to považuje za základný kameň, avšak úlohou ÚRSO je vytvoriť sekundárnu reguláciu.

Transparentné pravidlá, koniec double chargingu

Regulačný úrad v súčasnosti finalizuje novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorej cieľom je nastaviť univerzálnu a štandardnú poplatkovú politiku. Po tohtoročnej aktualizácii pravidiel trhu, ktorá zjednoduší integráciu batériových systémov, pripravuje ÚRSO jej ďalšiu novelizáciu, v rámci ktorej sa má upraviť stanovovanie maximálnej rezervovanej kapacity

Zdroj: SBaA

Juris v rámci diskusie osvetlil základné princípy, z ktorých ÚRSO pri tvorbe obidvoch právnych predpisov vychádza. Batériový systém sa považuje za užívateľa sústavy a preto bude jeho prevádzkovateľ platiť poplatok za prístup, rovnako sa budú aplikovať variabilné poplatky za distribúciu. Zároveň elektrina, ktorá sa odoberie zo sústavy, nabije do batérie a následne vybije z batérie a dodá späť do sústavy, bude (okrem vlastnej spotreby) oslobodená od platby za tarifu TSS. „Princíp je jednoduchý, ale diabol je v detailoch,“ upozornil Juris. 

Slovenská elektrizačná primárna sústava (SEPS) aktuálne testuje batériový systém aj pre podporné služby typu primárnej regulácie. Úložisko s výkonom 1,25 MW nachádzajúce sa v Martine je vôbec prvým stand-alone zariadením v krajinách V4, ktoré poskytuje túto službu prevádzkovateľovi sústavy. „Ide o jedno z použití, ktoré môže byť zaujímavým business case-om aj pre ďalších hráčov,“ uviedol Peter Dovhun, predseda a predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, ktorý však zároveň dodal, že primárna regulácia tvorí menej ako 5% z celkového objemu podporných služieb (966 MW), ktoré firma nakupuje na budúci rok. SEPS vyhlásila druhé kolo výzvy na predkladanie cenových ponúk v rámci výberového konania. V prvom kole predložilo ponuku 18 uchádzačov, ktorí sa kvalifikovali do procesu.

Zdroj: SBaA

V rámci ekosystému poskytovateľov podporných služieb pre SEPS sú aj ďalšie možnosti. „Kombinácia točivého zdroja a batérie poskytuje poskytovateľovi podporných služieb väčší komfort, aby dokázal splniť certifikačné podmienky,“ uviedol Peter Dovhun reagujúc na štandardizáciu podporných služieb v EÚ. Hoci batériové systémy sú kvôli rýchlej reakcii na frekvenciu najvhodnejšie na primárnu reguláciu výkonu, Peter Dovhun nevylučuje ani ich využitie pre iné typy podporných služieb. „Existujú konkrétne aplikácie v Slovinsku a Chorvátsku, kde takéto prevádzky spustili na prelome leta a jesene,“ doplnil šéf SEPS.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať