Aké ciele skrýva slovenský návrh energetického a klimatického plánu?

8.2.2019

Celkový podiel OZE vo výške 18 % a kumulatívne úspory konečného využitia energie na úrovni 55,2 GWh – to sú dva hlavné ciele v oblasti energetiky do roku 2030, ktoré ministerstvo hospodárstva (MH) predložilo Európskej komisii.

Zdroj: Freepik

Záväzný cieľ EÚ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe predstavuje v roku 2030 aspoň 32 %. Jednotlivé členské štáty k nemu musia prispieť podľa vopred stanoveného kľúča, v súlade s orientačnou trajektóriou tohto príspevku.

MH pre Slovensko odhadlo nasledovnú trajektóriu podielov OZE v troch sledovaných sektoroch:

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

O vysokých ambíciách v oblasti OZE nemôže byť reč. Ministerstvo sa tradične odvoláva na vysoký podiel jadra na výrobe elektriny a vysoký podiel zemného plynu v teplárenstve, čo Slovensku zaručuje jednu z najnižšie emisných energetík v EÚ. Ambicióznejšie ciele – nad rozsah náhrady uhlia – budú podľa MH pre štát príliš drahé.

Výroba elektriny z OZE by mala dosiahnuť podiel 25 %. Oproti pracovnej verzii návrhu NECP, ktorú máme k dispozícii, MH znížilo podiel OZE pri výrobe tepla a chladu, a to až o 2 % do roku 2030 z 19,6 % na oficiálnych 17,6 %. Zdá sa, že ministerstvo hospodárstva vypočulo námietky teplárov o náročnosti jeho splnenia. Vo výsledku sa tak odhadovaný celkový cieľ pre OZE do roku 2030 znížil o 1 %.

Príspevok obnoviteľných zdrojov ku konečnej spotrebe energie by tak mal po prepočte dosiahnuť 1852 kilo ton ropného ekvivalentu (ktoe).

Druhým podstatným parametrom pre ďalšie smerovanie energetických politík je objem plánovaných úspor energie. Kumulatívny objem úspor konečného využitia energie v rokoch 2021 až 2030 bol ministerstvom vypočítaný vo výške 55,205 GWh, čo ročne predstavuje 949,2 GWh. MH pritom vychádzalo zo štatistických údajov za roky 2014 až 2016. Vo finálnej verzii plánu, ktorú predloží do konca tohto roka po konzultácii s verejnosťou, však zohľadní aj údaje za rok 2017, čím môže dôjsť k zmene objemu úspor. Prvé predpoklady pri určovaní slovenského príspevku v energetickej efektívnosti ukazujú hodnoty o niečo nižšie ako je európsky cieľ 32,5 %.

Najvýznamnejším sektorom z hľadiska dosahovania úspor energie má byť naďalej aj po roku 2021 odvetvie priemyslu. Jeho predpokladaný podiel úspor energie na celkových úsporách generovaných z opatrení realizovaných je takmer 58 %.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK