S.O.S. pripravuje kolektívny nákup tepelných čerpadiel pre domácnosti

15.3.2023 14:25

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) organizuje ďalší kolektívny nákup, ktorý bude tentokrát zameraný na tepelné čerpadlá. Domácnostiam umožní nákup a inštaláciu zariadenia typu vzduch-voda, ako efektívneho vykurovacieho zariadenia pre rodinné domy.

Do kolektívneho nákupu tepelných čerpadiel sa môžu zapojiť spoločnosti, ktoré dodávajú a inštalujú tepelné čerpadlá typu vzduch-voda slovenským spotrebiteľom. Zazmluvnený dodávateľ alebo dodávatelia by mali inštalácie realizovať v období máj-november 2023.

Do ponuky nákupu budú zahrnuté len zariadenia, ktoré získali veľmi dobré hodnotenie v nezávislom teste akreditovaného laboratória. Domácnosti sa do nákupu budú môcť zapojiť registráciou na špeciálne na to vytvorenej webovej stránke https://www.spolocnenakupy.sk.

Koncept kolektívnych kampaní má domácnostiam pomôcť investovať do technológií energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Spoločný nákup je aktivitou európskeho projektu CLEAR-X: Spotrebitelia lídrami energeticky ambicióznej reakcie, a okrem Slovenska sa paralelne realizuje aj v ďalších európskych krajinách, konkrétne v Bulharsku, Litve, Severnom Macedónsku, Slovinsku a na Cypre. 

Prvý skupinový nákup, ktorý realizovala S.O.S., bol zameraný na fotovoltické zariadenia.