Potenciál veternej energie v strednej Európe sa nevyužíva, tvrdia asociácie

6.6.2023 10:07

Stredoeurópske asociácie podporujúce rozvoj OZE a klimatické think-tanky žiadajú vlády, aby využili revíziu INEKP na zvýšenie svojich cieľov v oblasti veternej energie. Jednoduchšie povoľovanie môže zvýšiť inštalovaný výkon veternej energie do roku 2030 osemnásobne.

Zdroj: Freepik

Inštalovaný výkon veterných elektrární v Maďarsku, Slovinsku, Českej a Slovenskej republike predstavovala v decembri 2022 spolu 0,675 GW. Celkový potenciál veternej energie pritom môže v uvedených štyroch krajinách do roku 2030 dosiahnuť 2 až 5,4 GW. Stredoeurópske asociácie podporujúce rozvoj OZE a klimatické think-tanky tvrdia, že pre využitie existujúceho potenciálu je nevyhnutné umožniť a urýchliť výstavbu veterných parkov.

K iniciatíve sa pripojila Komora obnovitelných zdrojů energie, E3G, Energiaklub, Slovenská  asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Windex Energy a WindEurope.

Všetky krajiny EÚ musia do konca tohto mesiaca predložiť aktualizované návrhy národných energetických a klimatických plánov (INEKP) a načrtnúť, ako prispejú k dosiahnutiu nového cieľa EÚ v oblasti OZE do roku 2030. Signatári iniciatívy vyzývajú stredoeurópske vlády, aby využili revíziu INEKP na zvýšenie svojich cieľov v oblasti veternej energie:

  • Česko by malo zvýšiť svoj cieľ v oblasti veternej energie do roku 2030 na 1000 až 1600 MW,
  • Maďarsko do roku 2030 z 329 MW na 4 000 MW,
  • Slovensko do roku 2030 z 500 MW na 667 MW,
  • Slovinsko do roku 2030 z 500 MW na 600 až 700 MW.

Hlavnými prekážkami rozvoja veternej energie boli podľa doteraz podľa signatárov iniciatívy chýbajúce ciele v oblasti rozvoja OZE či štátna regulácia obmedzujúca rozvoj energie z vetra, ako aj príliš komplikované povoľovacie procesy. Výsledkom je desaťročná stagnácia sektora vo väčšine krajín strednej Európy (viď tabuľku nižšie).

Prvý návrh aktualizácie INEKP je SR povinná zaslať do Bruselu najneskôr do 30. júna 2023. Pozrite si videozáznam verejnej diskusie k aktualizácii INEKP, ktorú organizovala platforma ENERGOKLUB v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v apríli 2023.

Tabuľka: Veterná energia v krajinách strednej a východnej Európy: nové ročné prírastky inštalácií (pridaná kapacita), celková kapacita a podiel veternej energie na elektrickej energii. Iba onshore turbíny (v strednej Európe zatiaľ nebola inštalovaná žiadna offshore turbína).

 

Zdroj: WindEurope 2022

„Povinnosť prejsť plným procesom EIA pri projektoch veternej energie akejkoľvek kapacity efektívne zmrazila rozvoj veternej energie na Slovensku na takmer 20 rokov. V súčasnosti vidíme, ako sa bariéry pomaly odbúravajú deklaráciami podpory rozvoja veternej energie, uvoľňovaním podmienok EIA a stanovovaním jasných termínov pre výsledky posudzovania. Plánuje sa aj zriadenie 2 „go-to“ zón pre veterné parky. Ak chce Slovensko dobehnúť stratený čas a dosiahnuť svoje ciele v oblasti inštalovaného výkonu veterných elektrární, musí na súčasné pozitívne zmeny nadviazať. Napriek tvrdeniam niektorých odporcov veternej energetiky má Slovensko významný potenciál veternej energie a musí ho využiť," povedal Ján Karaba, riaditeľ SAPI. 

Zdroj: SAPI

„Celoeurópsky podiel veternej energie vo výrobe elektriny dosahuje v súčasnosti hodnotu 17% - do roku 2050 by sme podľa EÚ mali dosiahnuť minimálne 43% podiel. To si vyžaduje, aby celá Európa investovala do nových veterných parkov. Aj v strednej a východnej Európe už vidíme pozitívne signály. Veľká aktivita sa vyvíja v oblasti rozvoja projektov pod taktovkou miestnych a regionálnych developerov, často ochotných ísť na voľný trh alebo podpísať PPA, ak je to potrebné. Nadchádzajúca revízia NECP ponúka vládam v strednej a východnej Európy obrovskú príležitosť zvýšiť svoje ambície v oblasti veternej energie a podporiť ich správnymi politikami v oblasti povoľovania a rozširovania siete," povedal Giles Dickson, CEO asociácie WindEurope.