S.O.S. organizuje prvý kolektívny nákup tepelných čerpadiel v SR

30.5.2023 13:27

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) dnes spustila online registráciu do prvého skupinového nákupu tepelných čerpadiel. Domácnostiam umožní nákup a inštaláciu zariadenia typu vzduch-voda, ako efektívneho vykurovacieho zariadenia pre rodinné domy.

Len tepelné čerpadlá otestované v nezávislom spotrebiteľskom teste

Majitelia rodinných domov, ktorí majú o tepelné čerpadlo vzduch-voda záujem, sa môžu od 30. mája 2023 registrovať na špeciálnom webe, kde sa im zobrazí sa ponuka vybraného dodávateľa a modely, ktoré sú v rámci skupinového nákupu k dispozícii.

Po vyplnení dotazníka od dodávateľa si registrovaní spotrebitelia dohodnú termín obhliadky, na základe ktorej dostanú ponuku priamo od dodávateľa, a rozhodnú sa, či s ním zmluvu na dodanie a inštaláciu tepelného čerpadla vo svojom dome uzatvoria alebo nie. Na rozhodnutie majú čas do konca júna 2023 alebo do vyčerpania garantovaných zásob.

Koncept kolektívnych kampaní má domácnostiam pomôcť investovať do technológií energetickej efektívnosti a OZE. Spoločný nákup je aktivitou európskeho projektu CLEAR-X,  ktorý je financovaný z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Okrem Slovenska sa projekt paralelne realizuje aj v ďalších európskych krajinách, konkrétne v Bulharsku, Litve, Severnom Macedónsku, Slovinsku a na Cypre. 

Prvý skupinový nákup, ktorý realizovala S.O.S., bol zameraný na fotovoltické zariadenia.