MH SR reviduje Akčný plán rozvoja elektromobility

9.2.2024 15:04

MH SR opäť reviduje Akčný plán rozvoja elektromobility. Reaguje na úlohu od premiéra R. Fica po rokovaní so zástupcami automobilového priemyslu, ktoré sa konalo v januári. Návrh revízie je možné pripomienkovať do 15. 2. 2024.

Zdroj: Freepik

Predošlú revíziu akčného plánu, ktorá prebiehala v roku 2022, schválila úradnícka vláda koncom júna minulého roka. V rámci súčasnej revízie boli aktualizované údaje naprieč celým strategickým dokumentom, opatrenia akčného plánu boli detailnejšie spracované a doplnené.

Implementácia revidovaného akčného plánu by mala podľa rezortu hospodárstva ešte viac urýchliť prechod slovenskej dopravy na nízkoemisnú, pomôcť slovenskému automobilovému priemyslu pri jeho transformácii smerom k elektromobilite a vytvoriť konkurencieschopný batériový priemysel, ktorý bude priamo napojený na produkciu vozidiel na Slovensku.