EÚ: Spor o zastropobvanie cien plynu posúva schválenie ďalších opatrení

24.11.2022 15:46

Ministri členských krajín EÚ sa nezhodli na podpore návrhu Európskej komisie v oblasti zastropovania cien plynu. Spor o podobu korekčného mechanizmu spôsobil odklad schválenia ďalších opatrení proti kríze. Ministri sa opäť stretnú 13. decembra 2022.

Dnes (24. novembra 2022) sa v Bruseli konalo mimoriadne rokovanie Rady ministrov pre energetiku. Predmetom diskusie ministrov boli návrhy na zrýchlenie povoľovania nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE), opatrenia na posilnenie solidarity, ako aj návrh korekčného mechanizmu, ktorý reaguje a vysoké ceny plynu. Návrh zastropovania predstavila Európska komisia tento týždeň. Postoj SR k jednotlivým návrhom na zasadnutí prezentoval minister hospodárstva Karel Hirman a veľvyslankyňa pri EÚ Mária Malová.

Ministri podporili návrhy pre rýchlejší rozvoj OZE (viac si prečítajte v staršom texte), podporu a stabilizáciu podmienok pre poskytovanie solidarity v plynárenstve, ako aj význam návrhov pre spoločné nákupy prostredníctvom Energetickej platformy.

Väčšina ministrov sa zhodla, že všetky predložené návrhy je potrebné prijať spoločne a v súlade so závermi Európskej Rady z októbra 2022. „Na dnešnom zasadnutí ministrov pre energetiku sme dospeli k záverom, že dohody o solidarite dodávok plynu a dohody o spoločnom nákupe plynu platia, sú odsúhlasené. Rovnako sú odsúhlasené pravidlá pre podporu a zľahčenie inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v členských krajinách únie. Čo bol problém a na čom sme sa nedohodli, ako som aj ja osobne očakával, boli podmienky pre zavedenia cenového stropu na zemný plyn, respektíve dynamického cenového koridoru,“ priznal po rokovaní Karel Hirman, minister hospodárstva SR. 

„Preto sme sa dohodli, že sa opäť mimoriadne stretneme v prvej polovici decembra. Dovtedy sa experti z jednotlivých krajín majú snažiť dosiahnuť dohodu, ktorá bude akceptovateľná pre všetky krajiny EÚ. Slovensko stále patrí medzi krajiny, ktoré požadujú tento dočasný dynamický cenový koridor tak, aby bol naviazaný na rešpektované a relevantné cenové indexy svetových trhov tak, aby cenová úroveň v Európe bola porovnateľná s inými trhmi, a aby sme neboli svedkami v tomto roku, že slovenskí zákazníci na základe netradičných obchodných operácii na európskych spotových trhoch platili cenu za plyn vyššiu ako naši konkurenti - čo sa týka dovozov plynu - napríklad v Ázii,“ uviedol Hirman, podľa ktorého je potrebné pripraviť dynamický nástroj na obmedzenie cien plynu, ktorý zohľadní vývoj cien v okolitých regiónoch a zníži tlak na zvyšovanie cien elektriny a plynu v roku 2023.

České predsedníctvo navrhlo zvolať ďalšie mimoriadne rokovanie ministrov v Bruseli, ktoré je naplánované na 13. decembra, s cieľom finálneho schválenia dvoch nariadení a dosiahnutia politickej dohody na trhovom korekčnom mechanizme všetkých troch návrhoch.