Doosan Škoda Power zmodernizoval prvé dva bloky v Mochovciach

23.11.2022 11:14

Vďaka modernizácii turbogenerátorov na prvých dvoch blokoch jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorou došlo k navýšeniu inštalovaného výkonu každého z blokov na 500 MW, vyrobia Slovenské elektrárne o 450 GWh elektriny ročne viac bez rastu nákladov na palivo.

Zdroj: Slovenské elektárne, a.s.

Slovenské elektrárne využili výkonové rezervy tlakovodných reaktorov sovietskeho dizajnu VVER-440, ktoré vyrábajú elektrinu od roku 1998, resp. 1999. Inštalovaný výkon každého bloku vzrástol zo súčasných 471 MW na 500 MW. Dohromady tak inštalovaný výkon stúpol z 942 MW na 1000 MW. Modernizáciu turbosústrojenstva realizovalal firma Doosan Škoda Power.

Českí inžinieri v rámci modernizácie kompletne vymenili vysokotlakový diel za nový, ďalej uskutočnili výmenu prietokovej časti oboch nízkotlakových dielov, modernizovali hydraulické regulácie a riadiaci systém a opravili turbínové ventily a klapky. „Modernizácia turbín predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu spoľahlivosti, predĺženiu životnosti a k zlepšeniu efektivity výroby elektrárne Mochovce. Prináša až 450 GWh ročne naviac, bez rastu nákladov na palivo, personál a v najbližších rokoch aj jednoduchšiu údržbu,“ skonštatoval  Martin Mráz, riaditeľ elektrárne Mochovce zo spoločnosti Slovenské elektrárne.