Energofórum

Novela zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie

 • DÁTUM A ČAS 19.4.2018
  13:00
 • MIESTO City Hotel Bratislava
  Seberíniho 9, Bratislava
 • KAPACITA 100 miest

Ministerstvo hospodárstva SR začalo pripomienkovať návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a kogenerácie elektriny a tepla. Aké zmeny pripravuje?

Dozviete sa

 • Ako bude vyzerať centrálna správa systému podpory?
 • Na aké zmeny sa majú pripraviť súčasní výrobcovia a poberatelia doplatku?
 • Čo prinesie nový systém aukcií a príplatkov?
 • Ako sa zmení systém zúčtovania podpory?
 • Aké nové povinnosti a sankcie čakajú na výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET?
 • Čo je lokálny zdroj a ako bude fungovať?
 • Zmenia sa podmienky a podpora pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla?
 • Budú mať energeticky náročné podniky úľavy z financovania podpory OZE?
Krátke zhrnutie z tohto seminára nájdete na tomto odkaze.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde bol tiež v roku 2016 habilitovaný na docenta práva. Celý pracovný život sa profesionálne venuje legislatíve. Viedol legislatívny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež v Kancelárii Národnej rady SR. V súčasnosti vedie legislatívny odbor na Ministerstve hospodárstva SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Hodnotenie lektora

ENERGOKLUB  1. 8. 2018
Vaše hodnotenie môže byť prvé. Napíšte nám.