Energofórum

Dostupnosť infraštruktúry podľa zákona 351/2011 a povinnosti prevádzkovateľov

  • DÁTUM A ČAS 16.1.2019
    9:30
  • MIESTO sféra, a.s., Twin City A
    Karadžičova 2, Bratislava
  • KAPACITA 15 miest

Vedeli ste, že ak prevádzkujete fyzickú infraštruktúru v oblasti plynárenstva, elektroenergetiky či teplárenstva, vzťahujú sa na vás určité povinnosti podľa zákona 351/ 2011 o elektronických komunikáciách?

Dozviete sa

  • Prečo sú informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry dôležité?
  • Aké povinnosti majú prevádzkovatelia fyzickej infraštruktúry?
  • Čo je jednotné informačné miesto?

Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb by mali mať jednoduchší prístup k informáciám o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, ktorá slúži na výrobu, prepravu alebo distribúciu plynu, výrobu, prenos alebo distribúciu elektriny, zabezpečovanie verejného osvetlenia, výrobu, distribúciu alebo dodávku tepla, prevádzkovanie verejnej kanalizácie a prevádzku železničnej a cestnej infraštruktúry, prístavov a leteckej infraštruktúry. Zároveň by mali získať informácie o plánovaných stavbách.

V snahe zvýšiť osvetu o týchto povinnostiach sme zorganizovali biznis raňajky s odborníkmi z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorí vysvetlili jednotlivé požiadavky a zodpovedali otázky zo strany povinných subjektov.

Krátke zhrnutie z tejto prednášky nájdete na tomto odkaze

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

Mohlo by vás zaujímať

Na základe témy sme vybrali niekoľko podobných udalostí

Mgr. Michal Gajarský, Mgr. Rudolf Obert

Úrad pre reguláciu elektronických služieb a poštových komunikácií

Hodnotenie lektora