Energofórum

Akumulácia energie. Bariéry a výzvy na Slovensku

  • DÁTUM A ČAS 6.5.2021
    10:00
  • MIESTO V súlade so zaslanou pozvánkou.
  • KAPACITA 20 miest

Nárast obnoviteľných zdrojov energie postupne mení nároky na prevádzku energetických sietí. V procese transformácie odvetvia predstavujú systémy na skladovanie energie chýbajúci článok v celom reťazci. Do popredia sa dostávajú predovšetkým systémové zariadenia, ktoré využívajú batérie (Battery Energy Storage Systems). V reálnych podmienok bolo u nás zapojených do prevádzky minimum projektov. Okrem integrácie obnoviteľných zdrojov energie môžu nájsť v blízkej budúcnosti využitie aj pre podporné služby elektrizačnej sústave. 

Aj o týchto témach prídu diskutovať na stretnutie zástupcovia Slovenskej batériovej aliancie, Asociácie pre akumulácie energie (AKU-BAT CZ) z Česka a spoločností FUERGY a EY a Ministerstva hospodárstva SR. 

Pozvaní sú aj ďalší relevantní hostia.

Dozviete sa

  • Efektívnosť zariadení na uskladňovanie energie využívajúcich batérie. 
  • Projekty batériových systémov na Slovensku a v ČR v reálnych podmienkach.
  • Veda a výskum v oblasti skladovania energie na Slovensku. 
  • Legislatívne ukotvenie akumulácie - súčasnosť a budúcnosť. 

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.