Podiel OZE na spotrebe energie na Slovensku klesol

26. 1. 2018

Zdroj: Freepik

Zatiaľ čo 11 štátov EÚ už v predstihu splnilo svoje ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020, Slovensko sa od toho svojho vzdialilo. V roku 2016 sa totiž medziročne znížil podiel zelenej energie na celkovej domácej spotrebe energie. Dosiahol len úroveň 12 %. Záväzný národný cieľ do roku 2020 je pritom 14 % OZE na hrubej konečnej spotrebe energie. Rok predtým sme boli na úrovni 12,9 %.

Na tento nelichotivý vývoj sme poukázali už v minulotýždňovom článku. Vo štvrtok 25. januára európsky štatistický úrad Eurostat zozbierané údaje potvrdil.

Podiel OZE sa u nás znížil vo všetkých troch sledovaných odvetviach – v elektrine, doprave a tiež vo vykurovaní a chladení. Mierny pokles podielov sa na Slovensku zaznamenal aj v minulosti.


Zdroj údajov: Eurostat

Vývoj za hranicami

Únia ako celok sa dostala na úroveň 17 %, pričom pre rok 2020 bol odsúhlasený podiel OZE na úrovni 20 %.

Najvyššie podiely OZE tradične vykazujú severské štáty Švédsko (53,8 %) a Fínsko (38,7 %). Veľkú časť elektriny vyrábajú z vody, pri vykurovaní sa zase spoliehajú na biomasu. Naopak najnižšie podiely zelenej energie evidujú v Luxembursku, na Malte a v Holandsku. Amsterdam je spolu s Parížom najďalej od naplnenia svojich národných cieľov.

Luxembursko sa rozhodlo, že svoju výkonnostnú medzeru vyplní v spolupráci s úspešnejšou Litvou. Podľa bilaterálnej dohody ako prvá krajina využije možnosť štatistického prenosu a v rokoch 2018 - 2020 si pripočíta najmenej 700 GWh elektriny, ktoré sa výmenou za investície na rozvoj OZE a výskum odpočítajú Litve.

Dve susedné krajiny - Česko a Maďarsko - už svoj národný cieľ dosiahli, Rakúsko ho má tiež na dosah.

Údaje Eurostatu tiež ukázali, že medziročný pokles podielu obnoviteľných zdrojov sa v roku 2016 zaznamenal aj v ďalších krajinách Európskej únie, napr. v Chorvátsku, Slovinsku, Fínsku, Poľsku či Lotyšku. Avšak v prípade Slovenska bol najvýraznejší.

Mohlo by vás zaujímať