Vláda schválila veľkú novelu energetického a regulačného zákona

6. 4. 2022

Do parlamentu smerujú nové znenia zákona o energetike a regulácii, ktorými sa transponuje časť tzv. európskeho zimného balíka. Zásadne sa zmenia pravidlá trhu s elektrinou, zavedú noví účastníci trhu, nastavia dátové toky či upravia postupy pri vydávaní osvedčení pre výstavbu energetických zariadení.

Zdroj: Freepik

Vláda dnes (6. 4. 2022) schválila novely zákona o energetike, zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o živnostenskom podnikaní z dôvodu oneskorenej transpozície balíka, ktorý Európska komisia predstavila koncom novembra 2016. Okrem nových pravidiel trhu s elektrinou sa menia aj pravidlá trhu s plynom a čiastočne sa tiež transponujú niektoré ustanovenia európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch, napr. v oblasti komunít OZE.

Poslanci o zákonoch začnú rokovať už na najbližšej schôdzi v priebehu apríla a mája. Účinnosť sa predpokladá od 1. októbra 2022, u niektorých ustanovení aj spätne už od 30. júla 2022.

Novela zákona 251/2012

Zmena zákona o energetike prináša najmä tieto novinky:

  • právnu úpravu nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, kam patria najmä aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor

  • právnu úpravu zdieľania elektriny a akumulácie,

  • čiastočnú dereguláciu maloobchodných cien elektriny a plynu a súvisiace zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa,

  • úpravu doterajších právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest,

  • právnu úpravu obstarávania podporných služieb v reálnom čase a ďalšie nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

  • úpravu dátových tokov spojených s novými procesmi.

Noví účastníci a čiastočná deregulácia

Okrem práv a povinností nových účastníkov trhu je navrhnutý aj spôsob ich vstupu na trh, a to pri zachovaní dnes platného konceptu udeľovania povolení, resp. potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

Hlavná úprava v oblasti cenovej regulácie maloobchodných dodávok elektriny a plynu bola schválená zákonom č. 85/2022 s účinnosťou od 1. apríla 2022. Viac sa dočítate v tomto článku.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať