Vláda schválila núdzovú legislatívu kvôli vysokým cenám energie

21. 9. 2022

Vláda bude môcť z dôvodu nedostupnosti drahej elektriny pre pokrytie základných potrieb obyvateľov a fungovanie firiem nariadiť jej dodávku za určené ceny. Obmedzením vlastníckeho práva pri elektrine vyrobenej na Slovensku z jadra alebo obnoviteľných zdrojov sa má zaistiť základné fungovanie štátu. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Potrebu ďalšej novely zákonov o energetike a reguláciu vyvolala aktuálna vážna kríza na veľkoobchodných trhoch s elektrinou. Veľkoobchodné ceny následne priamo ovplyvňujú tvorbu maloobchodných cien elektriny, ktoré majú dopad na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov a základných predpokladov prevádzky firiem na Slovensku.

„Ak by sa mala súčasná úroveň forwardových produktov premietnuť do koncových cien elektriny, znamenalo by to mnohonásobný nárast koncových cien, ktorý sa v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky rovná cenovej nedostupnosti elektriny pre prevažnú časť obyvateľov Slovenskej republiky a tým vážnemu ohrozeniu ich života a zdravia alebo vážnym hospodárskym škodám,“ zdôraznilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Algoritmy tvorby cien na prepojenom európskom trhu podľa ministerstva neberú do úvahy skutočnosť, že elektrina nie je len obchodná komodita, ale aj základná životná potreba obyvateľov, esenciálna zložka fungovania akejkoľvek ľudskej činnosti.

Odberatelia dostanú späť to, na čo prispeli

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať