ÚRSO zvýšil cenu elektriny. Príčinou je spaľovanie uhlia

3. 9. 2018

Regulačný úrad od začiatku septembra nenápadne zvýšil jednu zo zložiek ceny elektriny. Na spaľovanie domáceho uhlia v elektrárni Nováky prispejeme tento rok o 17,7 milióna eur viac než sa dosiaľ plánovalo.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.

Od 1. septembra platia všetci odberatelia elektriny vyššiu tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil jej zvýšenie o 3 %. Na svedomí to má ťažba lignitu, ktorý pochádza z Hornonitrianskych baní Prievidza, a jeho povinné spaľovanie v tepelnej elektrárni Nováky. Takzvaná ENO zložka uvedenej tarify oproti doterajšej úrovni stúpla až o 18,07 %, z hodnoty 4,3559 €/MWh na dnešných 5,1428 €/MWh.

Domácnosti aj firmy teda od soboty platia TPS, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na Slovensku na rok 2018, vo výške 26,988 €/MWh.

Zdroj: údaje ÚRSO 
Podľa rozhodnutia z decembra minulého roku sme mali v tomto roku dotovať spaľovanie uhlia v Novákoch sumou 98 miliónov eur. Podľa nových rozhodnutí regulačného úradu to má byť až 115,7 milióna eur. Pevná cena doplatku na zvyšok roka 2018 sa oproti predpokladu 72,5983 €/MWh zvýšila až na 85,7129 €/MWh.

Zdroj: údaje ÚRSO 
„Zmena spočíva v náraste ekonomicky oprávnených plánovaných nákladov na nákup emisných kvót na zvyšok roka 2018,“ uviedol ÚRSO vo vydaných cenových rozhodnutiach pre Slovenské elektrárne.

Vlani elektráreň v Novákoch vypustila do ovzdušia takmer 1,79 miliónov ton ekvivalentu CO2. Pridelených mali len 42 tisíc ton CO2. Zvyšok si podľa pravidiel európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) musia nakupovať.

Z dôvodu nárastu ceny emisných kvót na trhu už ÚRSO schvaľuje aj zvyšovanie cien tepla.

Elektráreň Nováky vyrába elektrinu na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o takzvanom všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) s platnosťou do roku 2030. Aj na základe tlaku z Európskej komisie sa však intenzívne diskutuje o skoršom konci platnosti VHZ. V závislosti od rekonštrukcie elektrickej stanice Bystričany by sa dotovaná výroba elektriny z hnedého uhlia mala ukončiť okolo roku 2023.

Mohlo by vás zaujímať