ÚRSO: Pokles cien energií na burze nebude stačiť, vláda by mala konať

17. 3. 2023

Aktuálne trhové ceny elektriny a plynu sú napriek poklesu oveľa vyššie ako platné regulované ceny pre tento rok. Štát by si mal podľa ÚRSO ujasniť, aké mimoriadne opatrenia prijme pre rok 2024. Poskytnú Slovenské elektárne zlacnenú elektrinu pre domácnosti aj na budúci rok? Čas na prijatie riešenia sa kráti pri elektrine kvôli novele vyhlášky, ktorá stanovuje indexačné obdobie na druhý a tretí kvartál.

Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil, že burzové ceny elektriny a plynu sú naďalej volatilné. Hoci v ostatných mesiacoch došlo k značnému poklesu ich cenovej úrovne, stále sú výrazne vyššie ako platné regulované ceny za dodávku pre zraniteľných odberateľov.

Pokiaľ ide o elektrinu, za posledný mesiac sa úroveň trhových cien pri forwardovových produktov na budúci rok 2024 pohybuje v rozmedzí 140 až 190 EUR/MWh. Domácnosti na základe VHZ, ktorý schválila vláda pre rok 2023, získali komoditnú zložku ceny elektriny na úrovni 61,2 EUR/MWh. Priemerné ceny forwardov tak predstavujú zhruba 2,5 až 3 násobok ceny, ktorý vychádza z podmienok memoranda štátu so Slovenskými elektrárňami.

Zdroj: ÚRSO

Referenčný index pre výpočet regulovaných cien za dodávku elektriny pre domácnosti a ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov sa však bude meniť. Na základe novelizácie vyhlášky ÚRSO, ktorou sa určuje cenová regulácia dodávky elektriny, sa bude zohľadňovať aritmetický priemer denných cien na pražskej burze PXE za obdobie druhého a tretieho kvartálu prebiehajúceho roka, teda od 1. apríla 2023 do 30. septembra 2023. V tomto intervale si musia dodávatelia zabezpečiť dostatok komodity pre svoje portfólio odberateľov.

Poskytnú Slovenské elektrárne zlacnenú elektrinu aj pre rok 2024?

Najzásadnejšou otázkou preto aktuálne zostáva, či Slovenské elektrárne poskytnú zlacnenú elektrinu aj v nasledujúcom roku. „V prípade ak zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami bude sprístupnená neskôr ako dodávatelia nakúpia elektrinu pre svojich zraniteľných odberateľov za trhové ceny, hrozí riziko vysokých kompenzácií zo strany štátu pri súčasných úrovniach trhových cien elektriny,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať