ÚRSO navrhuje predĺžiť platnosť regulačnej politiky do roku 2022

21.9.2020

Regulačný úrad mal na jeseň predložiť návrh novej regulačnej politiky pre roky 2022 – 2026. Namiesto toho predkladá ÚRSO dodatok k predĺženiu tej súčasnej o jeden kalendárny rok. Ako dôvod predseda Andrej Juris uvádza predvídateľnosť pre subjekty na trhu počas koronakrízy. Aké ďalšie zmeny prináša návrh?

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Jednou z hlavných výziev nového vedenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) mala byť aj príprava novej regulačnej politiky s platnosťou od roku 2022. Plánmi však podľa predsedu ÚRSO Andreja Jurisa otriasla pandémia ochorenia COVID-19, kvôli ktorej musí SR čeliť bezprecedentným následkom hospodárskej krízy. „Je preto kľúčové, aby existujúci regulačný rámec poskytol v tomto krízovom období primeranú stabilitu a predvídateľnosť regulovaným subjektom, ako aj dostatočnú ochranu zraniteľným odberateľom.“

ÚRSO predložil na verejné pripomienkovanie Dodatok k regulačnej politike pre obdobie 2017 – 2021, na základe ktorého by sa jej platnosť predĺžila o jeden kalendárny rok, teda do 31. decembra 2022. Zmeny nedávno avizoval predseda ÚRSO Andrej Juris po stretnutí s členmi Regulačnej rady na čele s Jánom Ďurišom, po ktorom bola zriadená komisia na prípravu novej regulačnej politiky. Návrh materiálu je možné pripomienkovať do 2. októbra 2020.

Končiace regulačné obdobie je špecifické tým, že Slovensko sa musí vysporiadať mega-transpozíciou zimného energetického balíčka EÚ. Preberanie predpisov do primárnej legislatívy tvorí súbor celkovo 8 európskych nariadení a smerníc. Podľa ÚRSO vzhľadom na očakávané termíny nie je možné v legislatívne stanovených termínoch pripraviť a schváliť novú regulačnú politiku a následne aj novelizovať vyhlášky a predpisy úradu tak, aby plne zodpovedali požiadavkám transponovanej legislatívy EÚ s platnosťou od 1. januára 2022.

„Akákoľvek snahy o „predbehnutie“ procesu úpravy primárnej legislatívy by mohli viesť k nekonzistentnosti alebo rozporom regulačnej politiky a regulačného rámca s finálnou podobou legislatívy. Zároveň by sa obmedzil priestor na identifikáciu a zapracovanie ustanovení, ktoré vznikli na základe praxe v špecifických podmienkach Slovenska,“ poznamenal predseda ÚRSO Andrej Juris, ktorý sa ujal funkcie 9. júla 2020. 

Regulačný úrad po vyhodnotení pripomienok a finalizácii dodatku predloží finálny materiál Regulačnej rade, ktorá musí navrhované zmeny schváliť. Súčasne sa má začať s prípravou novej regulačnej politiky pre obdobie rokov 2023 – 2027. Úrad v rámci tohto procesu ráta s intenzívnym zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu. 

Čo nové pribudlo v návrhu dodatku k súčasnej regulačnej politike?

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK