Trend sa obrátil. Vlani dominoval nákup kladnej regulačnej elektriny

19. 1. 2022

Vlani sa objem obstaranej regulačnej elektriny mierne zvýšil. Na rozdiel od trendu minulých rokov prevažovala kladná regulačná elektrina, ktorej sa obstaralo viac než dvojnásobne viac ako zápornej. Množiacemu sa špekulatívnemu správaniu s poskytovaním disponibility a aktiváciou regulačnej elektriny by malo odzvoniť.

Zdroj: Freepik

Jedným z najefektívnejších nástrojov pre zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky elektroenergetickej sústavy na Slovensku je regulačná elektrina. Pri neočakávanom výpadku elektrárne alebo nedodržaní zazmluvnených hodnôt niektorého zo subjektov zúčtovania vzniká v sústave nerovnováha medzi zaťažením a výkonom. Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v takomto prípade aktivuje rôzne druhy podporných služieb (PpS), ktorých úlohou je prinavrátiť balans medzi výrobou a spotrebou elektriny.

Hoci dlhodobo množstvo obstaranej regulačnej elektriny na Slovensku klesá, vlaňajšok poznačený dianím na energetických trhoch sa aj v tomto prípade vymyká z trendov.

Dokazujú to aj sumárne výsledky za rok 2021, kedy bolo obstaraných celkom 331,53 GWh regulačnej elektriny, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o takmer 15 %.

Kým v posledných rokoch bol objem obstaranej zápornej regulačnej elektriny väčší ako kladnej, v roku 2021 sa trend obrátil. Hoci ešte v úvode roku bol pomer aktivácie kladnej a zápornej regulačnej elektriny približne 1:1, predovšetkým v druhej polovici roka bolo možné pozorovať, že objem kladnej regulačnej energie sa výrazne zvýšil. Najvýraznejšie kolísanie kladných a záporných hodnôt regulačnej odchýlky bolo v septembri a októbri 2021, predovšetkým v dôsledku prudkého zvýšenia cien elektriny na burze. Táto asymetria dosiahla svoj vrchol v septembri, kedy bol pomer takmer 7,5:1 v prospech kladnej regulačnej energie.

Podľa sumárnych údajov za celý minulý rok bol objem kladnej regulačnej elektriny na úrovni 227,9 GWh. To je viac než dvojnásobok ako zápornej, ktorej bolo vlani obstaranej -103,7 GWh.

Kladná regulačná elektrina znamená chýbajúcu energiu v sústave. Spoločnosť SEPS teda musela v praxi pristúpiť k zvýšeniu výkonu výrobných zdrojov alebo zníženiu spotreby. Zmenu pomerov, ktorá bola dôsledkom situácie na trhu, chceli niektoré subjekty využiť vo svoj prospech. Poskytovateľom disponibility spojenej s aktiváciou regulačnej elektriny pre vyrovnanie systémovej odchýlky sa niekedy neoplatilo poskytovať tieto služby pre spoločnosť SEPS, ale ekonomicky oveľa výhodnejšie pre nich bolo predávať elektrinu na dennom trhu.

Pre niektorých účastníkov trhu bolo zase v istých časových obdobiach výhodnejšie nezabezpečiť pre svoje bilančné skupiny dostatok elektriny nákupom na spote a využiť situáciu, že cena za odchýlku sústavy bola nižšia ako cena na dennom trhu firmy OKTE.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v snahe zamedziť špekulatívnemu konaniu intenzívne rokoval s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Výsledkom bola aktualizácia cenníka a taríf za poskytovanie podporných služieb a dodávku regulačnej elektriny. Zvýšenie maximálnych cien, ktoré platilo na obdobie od 15. novembra do 31. decembra 2021, pprinieslo svoj efekt, ale už vtedy bolo zrejmé, že pôjde o dočasné, nie systémové riešenie problému.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať