Systémy CZT sa pripravujú na príchod OZE. Zohľadní to nová legislatíva MH

30. 7. 2021

Rezort hospodárstva pripravuje novinky v zákone o teple, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy EÚ. Novela má ukotviť nové termíny ako samospotrebiteľ tepla z OZE alebo komunita vyrábajúca teplo z OZE. Spresnia sa aj podmienky pre ukončenie odberu tepla zo systémov CZT. Prinášame prehľad hlavných zmien, ktoré sú v hre. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti pracuje na paragrafovom znení novely zákona o tepelnej energetike (657/2004 Z.z.) a paralelne vedie diskusie s dotknutými účastníkmi trhu. Zbieraním podnetov chce rezort docieliť komplexnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (RED II), ako aj nariadenia EÚ o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

Avizovaným zmenám v oblasti podpory OZE v doprave, ktorá sú predmetom transpozície európskej smernice RED II, sme sa podrobne venovali v predchádzajúcom článku.

RED II: Pripravované zmeny v tepelnej energetike

Hlavným cieľom smernice je do roku 2030 zvýšiť podiel spotreby energie z OZE v Európskej únii na hrubej konečnej spotrebe energií na úrovni minimálne 32 %. Z pohľadu tepelnej energetiky jej transpozícia do národnej legislatívy prinesie ukotvenie nových termínov ako samospotrebiteľ energie z OZE a komunita vyrábajúca elektrinu z OZE. Zavádza sa tiež metodológia začleňovania energie z OZE a odpadového tepla do vykurovania a chladenia.

Smernica špecifikuje aj možnosti odpojenia sa od systému CZT, ako aj zvyšovanie podielu OZE v oblasti vykurovania a chladenia o 1 % Kým sa však MH usiluje transponovať smernicu RED II, už teraz je zrejmé, že niektoré články prejdú ďalšou revíziou vo svetle energetického balíčka Fit for 55, ktorého prvý návrh predstavila len minulý týždeň Európska komisia.  

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať