Sulík ubezpečil dodávateľov, že elektrinu pre domácnosti na trhu nakupovať nemusia

2. 8. 2022

Hoci rezort hospodárstva sa v polovici júla dohodol so Slovenskými elektrárňami a štátnou spoločnosťou SPP na podmienkach, za akých sa pretaví do praxe memorandum, ktoré má zabezpečiť domácnostiam zvýhodnenú cenu elektriny, implementačná zmluva naďalej absentuje. Richard Sulík preto minulý týždeň ubezpečil dodávateľov, že elektrinu pre zraniteľných odberateľov na budúci rok nemusia na trhu nakupovať.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

V otázke zmrazenia cien elektriny pre domácnosti na roky 2023 a 2024 nastal výrazný posun, ale jeho finálne rozuzlenie bude otázkou ďalších mesiacov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR potvrdilo, že dňa 12. júla 2022 došlo so Slovenskými elektrárňami k uzavretiu dohody o podmienkach implementácie memoranda o porozumení z februára 2022. Zúčastnenou stranou bola aj spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Ako sme informovali koncom júna, úlohou štátneho podniku bude prerozdeľovať zlacnenú elektrinu dodávateľom.

Memorandum o porozumení, ktorého signatármi boli okrem MH aj Ministerstvo financií SR a najväčší akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, hovorilo o tom, že výrobca v rokoch 2023 a 2024 vyčlení pre domácnosti 6,15 TWh elektriny v nákupnej cene 61,2077 EUR/MWh. Silová elektrina predstavuje zhruba 45 % z konečného účtu odberateľov.

Rokovania o podmienkach implementácie memoranda sa však dlhé mesiace naťahovali. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) musel kvôli pokračujúcimi diskusiám na popud MH novelizovať vyhlášku, ktorou posunul referenčné obdobie pre určenie trhovej ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov - index stanovil na obdobie od 1. augusta do 30. septembra 2022.

Elektrina, ktorú by dodávatelia počas uvedeného obdobia nakúpili, by ÚRSO považoval za rozhodujúcu pre určenie maximálnej ceny za dodávku elektriny domácnostiam v roku 2023.

ÚRSO varoval pred možnými rizikami vrátane žalôb

ÚRSO pritom ešte v pondelok upozornil, že meškajúci právne-záväzný spôsob, akým bude elektrina z memoranda sprístupnená dodávateľom, vytvára viaceré riziká pre dodávateľské subjekty aj samotného regulátora. Ak by dodávatelia začali nakupovať elektrinu na trhu elektrinu pre domácnosti vo svojom portfóliu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel a neskôr im bude stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny pre cieľových odberateľov, prípadne si dodávatelia budú môcť nárokovať finančné škody z nadbytočného nákupu komodity. 

ÚRSO v stanovisku zdôraznil, aby spôsob implementácie memoranda nevytváral riziká pri nákupoch elektriny dodávateľmi pre svojich odberateľov a zachoval konkurenčné prostredie v dodávke elektriny. „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá sprístupnenia elektriny z Memoranda dotknutým dodávateľom a ich cieľovým skupinám odberateľov,“ skonštatoval predseda ÚRSO Andrej Juris.

„V záujme minimalizovania vyššie uvedených rizík odporúčame zvážiť implementáciu memoranda formou adresných finančných kompenzácií pre cieľové skupiny odberateľov v súlade s existujúcim legislatívno-regulačným rámcom,“ odporučil ďalej Juris.  

Sulík dodávateľom: Elektrinu pre domácnosti nenakupujte

Rezort hospodárstva preto minulý týždeň ubezpečil všetkých 34 dodávateľov elektriny pre domácnosti na Slovensku, že celkový objem elektriny pre domácnosti na roky 2023 a 2024 im bude dodaný prostredníctvom firmy SPP. „Keďže však všetka elektrina pre odberateľov v domácnostiach bude vašej spoločnosti dodaná spoločnosťou SPP na základe memoranda a ustanovení implementačnej zmluvy, pre tú časť zraniteľných odberateľov, ktorou sú odberatelia v domácnosti, nie je potrebné elektrinu zabezpečiť na trhu,“ zdôraznil v liste dodávateľom, ktorý má portál energoklub.sk k dispozícii, minister Richard Sulík.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať