Slovenské elektrárne zorganizovali prvú vlastnú aukciu záruk pôvodu

25. 7. 2023

Slovenské elektrárne, ktoré vlani vystúpili z režimu podpory doplatkom pre vodné zdroje vo svojom portfóliu, majú za sebou historicky prvú vlastnú aukciu záruk pôvodu elektriny. Pilotnej aukcie v polovici júla tohto roka sa zúčastnili domáce subjekty, ktoré zobchodovali 98 GWh v celkovej sume vyše 530 tisíc eur. 

Zdroj: EPH

Záruky pôvodu elektriny poskytujú koncovému spotrebiteľovi doklad o tom, že uvedené množstvo energie bolo vyrobené z OZE alebo VÚ KVET. Žiadaným obchodným artiklom sú čoraz viac aj na Slovensku. Agendu spojenú s vydávaním a manažovaním prevodov záruk má na starosti spoločnosť OKTE. Rastúcu popularitu "zelených certifikátov" ilustrujú aj výsledky aukcií, do ktorých OKTE umiestňuje záruky pôvodu elektriny podporenej doplatkom.   

Slovenské elektrárne sa vlani v dôsledku vývoja na trhu s elektrinou rozhodli vyňať z režimu podpory doplatkom svoje hydroelektárne. Tento fakt, popri ďalších faktoroch, výrazne prispel k rekordne nízkej vyplatenej podpore za rok 2022. Okrem možnosti predať svoju produkciu výhodnejšie na veľkoobchodnom trhu sa spoločnosť stala aj disponentom záruk, ktoré predávajú partnerom na základe bilaterálnych zmlúv. Najväčší výrobca zároveň nedávno zorganizoval historicky prvú aukciu záruk pôvodu elektriny z vlastnej produkcie. 

Čítajte ďalej:

  • prečo sa Slovenské elektrárne rozhodli zorganizovať vlastnú aukciu
  • aké subjekty sa zúčastnili prvej aukcie a kedy možno očakávať ďalšiu
  • detailné výsledky aukcie a čo sa bude diať s nevyužitými zárukami
  • ako sa najväčší výrobca v SR pripravuje na aukcie elektriny z jadra 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať