Prvá verzia novej regulačnej politiky ÚRSO počíta s cenovou dereguláciou

16. 9. 2021

V procese prípravy novej regulačnej politiky od roku 2023 pracuje ÚRSO aj s témou postupnej cenovej deregulácie dodávky elektriny a plynu. Samotný spôsob realizovania deregulácie, po ktorej už roky volajú účastníci energetického trhu, je závislý od prijatia novej legislatívy pripravovanej rezortom hospodárstva.

Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokračuje v príprave novej regulačnej politiky. Zmyslom strategického dokumentu je zabezpečiť predvídateľnosť a garanciu stabilného podnikateľského, ako aj investičného prostredia v oblasti energetiky. V budúcom regulačnom období, teda v rokoch 2023 až 2027, sa majú stať hlavnými piliermi politiky slovenského regulátora inovácia, konkurencieschopnosť, dekarbonizácia alebo ochrana spotrebiteľa.

Výsledkom intenzívnej komunikácie úradu s účastníkmi trhu z prvej polovice roka, ktorá prebiehala na stretnutiach pracovných skupín alebo odborných konzultáciách, je takzvaný nultý variant regulačnej politiky. Ten by mal byť v najbližších mesiacoch predmetoch pripomienkovania a zapracovávania externých podnetov s tým, že výsledný návrh plánuje ÚRSO zverejniť na svojom webovom sídle najneskôr koncom novembra 2021.

Hoci trh s dodávkou je na Slovensku liberalizovaný, regulácii ÚRSO naďalej podliehajú dodávky elektriny a zemného plynu pre zraniteľných odberateľov, domácnosti a malé podniky. Úlohou úradu je stanoviť v rámci cenových konaní maximálne ceny. Každý dodávateľ by však mal mať vo svojich nákladoch zabezpečenú úhradu spojenú s nákupom komodity na burze, ako aj náklady na zabezpečenie dodávky a primeraný zisk.

Nultý variant regulačnej politiky ÚRSO, ktorý má energoklub.sk k dispozícii, pracuje aj s problematikou cenovej deregulácie dodávky elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov. Aj vzhľadom k tomu, že na Slovensko boli (a sú) ceny energií politicky citlivou témou, doposiaľ žiadna vláda sa neodhodlala túto tému uchopiť a pretaviť ju aj do praxe. Toto by sa ale malo zmeniť, pretože zimný energetický balíček EÚ predpokladá postupnú dereguláciu cien dodávky energií, ktorá by sa mala už onedlho pretaviť aj do primárnej energetickej legislatívy na Slovensku. Konkrétne sa jedná o novelu zákona o regulácii a zákona o energetike, ktorého paragrafové znenie pripravuje Ministerstvo hospodárstva (MH) a do MPK sa dostane v septembri. V závislosti od výsledného znenia zákonov je ÚRSO pripravený na postupnú dereguláciu cien dodávky energií, čo zohľadňuje aj návrh regulačnej politiky.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať