Pozvánka: Aktuálne trendy v obchodovaní s energiami

26. 1. 2024

Aký vývoj na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom sa očakáva v roku 2024? Je dlhodobý hedžing komodity vhodné riešene pre nákupnú stratégiu firemných zákazníkov? Ako sa rozbieha trh so zárukami pôvodu obnoviteľných plynov na Slovensku? Aj o týchto témach budeme hovoriť s expertmi na diskusnom podujatí platformy ENERGOKLUB, ktoré sa koná 8. februára 2024.

Zdroj: Freepik

Témou diskusie "Aktuálne trendy v obchodovaní s energiami" bude aj vplyv stagnujúcej spotreby a problém nedostatočných výrobných kapacít v Európe. Odborníkov sa tiež budeme pýtať na perspektívu postupného oživenia dopytu po elektrine a faktore elektrifikácie, ktorú v budúcnosti potiahnu predovšetkým nové OZE, nárast lokálnej produkcie, rozmach tepelných čerpadiel alebo elektromobilita či výroba zeleného vodíka.

Venovať sa budeme aj nákupnej stratégii firiem. Ako rozložiť riziko? Je dlhodobý hedžing správne riešenie? Porovnáme skúseností s nákupom elektriny na burzách s priamymi bilaterálnymi zmluvami s výrobcami a dotkneme sa aj potenciálu dlhodobých PPA zmlúv. 

Priestor dostane aj téma registra obnoviteľných plynov, ktorý má za sebou prvý polrok prevádzky. Zástupca prevádzkovateľa nám priblíži víziu obchodovania so zárukami.

Potvrdení spíkri:

  • Mário Matušinec (Axpo Austria GmbH)
  • Lukáš Řezníček (Danske Commodities)
  • Jerguš Vopálenský (SPP – distribúcia)
  • Miroslav Mital (Torreol)

Podujatie pre členov platformy ENERGOKLUB a pozvaných hostí sa koná 8. februára 2024. 

 

Mohlo by vás zaujímať