Plynový zásobník SPP v Česku čaká zásadná zmena

5. 8. 2019

Slovenský zásobník plynu na Morave by sa mal v roku 2022 prepojiť s českou prepravnou sústavou.

Zdroj: Freepik

Na území Česka v súčasnosti pôsobia štyria prevádzkovatelia plynových zásobníkov. Jedným z nich je aj spoločnosť SPP Storage, ktorá je súčasťou skupiny SPP Infrastructure. Spoločnosť pri moravskej obci Dolní Bojanovice blízko slovenských hraníc spravuje plynový zásobník. Keďže nie je pripojený k českej prepravnej sústave, slúži dnes výlučne pre krytie spotreby SR, resp. pre prípad vzniku krízových situácií. Toto by sa však už čoskoro malo zmeniť.

Projekt cezhraničného zásobníka

O prepojení s českou plynárenskou sústavou sa hovorilo už niekoľko rokov, avšak konečné investičné rozhodnutie bolo prijaté iba nedávno. S prevádzkou sa počíta od roku 2022. SPP Storage zároveň uzavrel zmluvu s prevádzkovateľom českej prepravnej sústavy - Net4Gas. 

Z technického hľadiska si pripojenie vyžiada dobudovať plynovod s celkovou dĺžkou 100 metrov. Projekt je momentálne vo fáze povoľovacieho konania a prebieha výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Po realizácii projektu sa bude zásobník nachádzať na strategickej križovatke východo-západnej a severo-južnej prepravnej trasy plynu.

Zásobník plynu v obci Dolní Bojanovice je v prevádzke od roku 1999, pričom jeho výstavba prebiehala v niekoľkých etapách. Disponuje skladovacou kapacitou na úrovni 6943,9 GWh.

Mohlo by vás zaujímať