Okolo žaloby na Slovensko kvôli smernici OZE je ticho

4. 5. 2023

Hoci Brusel ohlásil žalobu voči Slovensku kvôli netransponovaniu smernice o podpore OZE, úradníci už skúmajú oznámené opatrenia.

Zdroj: Freepik

Koncom januára Brusel oznámil, že posúva na Súdny dvor EÚ prípad Slovenska, ako aj Bulharska, z dôvodu neoznámenia transpozičné opatrení vo vzťahu k smernici o OZE z roku 2018 so žiadosťou o uloženie finančných sankcií. Na webovej stránke Súdneho dvora EÚ však nie je možné dohľadať takýto prípad.

Na webovej stránke Európskej komisie sa v súvislosti s infringementom číslo INFR(2021)0360 ako posledná informácia uvádza tzv. deferral, čo je možné vnímať ako rozhodnutie o odklade konania. Odkazuje pritom na tlačovú správu Komisie z 19. apríla, v ktorej sa však žiadne informácie o vývoji tohto prípadu neuvádzajú.

Zastúpenie Európskej komisie na naše otázky uviedlo, že v prípade prebiehajúcich konaní nekomunikujú živé prípady nad rámec oficiálnych tlačových materiálov.

Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo o niečo viac informácií. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík uviedla, že dosiaľ nedisponujú informáciou o podaní žaloby zo strany Európskej komisie v rámci tohto infringementu, len o zámere ju podať, ktorý bol medializovaný.

„Vo vzťahu k legislatíve v gescii Ministerstva hospodárstva SR, ktorou boli transponované ustanovenia smernice EÚ 2018/2001 o OZE, sa notifikácia opatrení uskutočnila vo februári tohto roka. V marci boli dodatočné notifikované ustanovenia transponované prostredníctvom vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. Predpokladáme, že Európska komisia aktuálne posudzuje oznámené opatrenia. Po ich vyhodnotení prípad buď uzavrie alebo prijme ďalšie kroky,“ uviedlo ministerstvo.

Mohlo by vás zaujímať