Brusel žaluje Slovensko kvôli smernici o OZE

26. 1. 2023

Európska komisia dáva Bulharsko a Slovensko na európsky súd, keďže jej neoznámili transpozíciu smernice o podpore OZE. Novely energetických zákonov, ktorými boli ustanovenia prebraté, pritom platia od decembra. Stále však chýba vyhláška ministerstva životného prostredia. Tento rezort má však na krku aj ďalšiu novú žalobu, a to kvôli skládkam odpadov.

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Revidovanú smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z decembra 2018, ktorú mali členské štáty prebrať do júna 2021, sa Slovensku nepodarilo dostať včas do národnej legislatívy. Meškanie berie Európska komisia natoľko vážne, že prípady Bulharska aj Slovenska dáva na súd a hrozia vysoké sankcie.

Vlani v októbri poslanci NR SR schválili novely zákona o podpore OZE a VÚ KVET a zákona o tepelnej energetike, ktorých hlavný cieľ bolo transponovať ustanovenia novej smernice o OZE. Účinnosť nadobudli od 1. decembra 2022, resp. niektoré články od 1. januára 2023. Brusel však o tom dosiaľ nebol oficiálnymi kanálmi informovaný, čo je dôvod jednej z dvoch najnovších žalôb.

„Primárna národná legislatíva v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa do zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ako aj do zákona o tepelnej energetike transponovala (prevzala) väčšina ustanovení predmetnej smernice, vstúpila do účinnosti 1. decembra 2022. Aktuálne finalizujeme podklady a notifikačné formuláre budú zaslané Európskej komisii v priebehu nasledujúcich dní,“ uviedla v reakcii pre energoklub.sk Mária Pavlusík, hovorkyňa rezortu hospodárstva.

Zároveň upozornila, že „dôležité ustanovenia smernice o podpore OZE týkajúce sa kritérií trvalej udržateľnosti majú byť transponované prostredníctvom právnych predpisov mimo kompetencií ministerstva. Až po ich prijatí tak bude možné zo strany MH SR deklarovať úplne transpozíciu smernice.“

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať